Положај друштвених наука

Положај друштвених наука

У Научном клубу Београд 15. марта организован је трећи по реду ”Хоризонт четвртком”[:]

Picture1

У четвртак, 15. марта, Сектор за сарадњу са научноистраживачким организацијамa Центра за промоцију науке уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја организовао jе jош jедан ”Хоризонт четвртком” у Научном клубу. Тема разговора била је положај друштвено-економских наука у програму Хоризонт 2020. Гост трибине био је Ненад Челаревић, пројект менаџер и национални координатор пројекта PERFORM за Србију. Проjекат финансира Шваjцарска аганциjа за развоj и сарадњу, а партнери у имплементациjи проjекта су HELVETAS Swiss Intercoorporation и Универзитет у Фраjбургу. Земље учеснице су Србиjа и Албаниjа.

Picture1

Прва фаза проjекта PERFORM је у току,  траје од jануара 2015. до децембра 2018. године. На трибини је било је речи о искуству током досадашње имплементациjе проjекта, и о томе како друштво плаћа високу цену када друштвене науке недовољно доприносе реформама. Друштвени циљеви као наjвиши ниво PERFORM пројекта односе се на смањење сиромаштва и утицаj на друштвено-економски развоj jедне државе.

Остале активности