ЦПН у Бону

ЦПН у Бону

Радионица посвећена припреми апликације у оквиру новог RRI позива европског програма Хоризонт 2020 одржана је у Бону, уз учешће представника Центра за промоцију науке[:]

aerial of Bonn, the former capital of Germany

У организацији Science Shop-а из Бона, представници осам европских организација из пет земаља окупили су се како би заједнички осмислили елементе апликације којом се конкурише за средства у оквиру новог позива за имплементацију концепта Одговорног истраживања и иновација (енгл. Responsible Research nad Innovation RRI). Циљ позива јесте решавање горућих питања на ширем европском тлу коришћењем RRI приступа и ресурса.

Science Shop из Бона, с којим је Центар заједно учествовао у великом европском пројекту RRI Tools, на челу је низа невладиних организација широм, пре свега, Западне Европе, које својим деловањем повезују научни сектор, доносиоце одлука и политичке чиниоце, с најширим кругом грађана. Њихова мисија рада се заснива на помоћи заједници у решавању конкретних проблема применом научних знања и методологије, уз коришћење истраживачке инфраструктуре и савремених резултата.

highlightz - Fassadengestaltung

Пракса организације оваквих радионица у раној фази припреме апликација за нове позиве, на којима се дефинишу циљеви, задаци, тимови и задужења, показује се изразито успешном и корисном. Претходни пут, представници Центра су учествовали на сличном догађају на Универзитету у Клевеу, такође у Немачкој, у оквиру припреме пројекта NUCLEUS који је ипак остао изван домашаја ЦПН-а.

Више о Science Shop-у из Бона сазнајте на: wilabonn.de/en/

Више о Универзитету у Клевеу сазнајте на: hochschule-rhein-waal.de/en

Остале активности