Повезивање индустрије и грађанства кроз нови пројекат ЦПН-а

Повезивање индустрије и грађанства кроз нови пројекат ЦПН-а

Првим радним састанком одржаним 4. и 5. новембра, путем онлајн Zoom платформе, ЦПН је званично започео сарадњу са шест индустријских партнера из Европе у оквиру новог пројекта SocKETs, који финансира Хоризонт2020 програм Европске уније

Главни циљ овог пројекта, на ком ће ЦПН бити ангажован наредне три године, представља успостављање дијалога између представника КЕТs технологија у које спадају микро и наноелектроника, наотехнологија, индустријска биотехнологија, напредни материјали, фотоника и напредне производне технологије, и њених крајњих корисника – цивилног друштва.

Сарадња између индустрије и друштва, која ће се одвијати кроз бројне пројектне активности, требало би да допринесе бољем разумевању потреба грађана са једне, и квалитетнијем увиду у могућности савремених технологија и индустрије, са друге стране.

Као резултат, КЕТs технологије ће од цивилног друштва добити смернице за даљи развој узимајући у обзир потребе, стрепње, очекивања и вредности друштва, док ће представницима цивилног сектора бити предочене могућности и потенцијална решење за неке од највећих друштвених изазова на које савремене технологије могу да пруже одговор.

Координатор пројекта је Danish Boаrd of Technology Foundation (DBT) из Данске, док осталих пет партнера чине Danish Technological Institute (DTI) такође из Данске, Tecnalia (TEC) из Шпаније, Vrije Universiteit (VU) из Холандије, Italian Association for Industrial Research (Airi) из Италије, The European Network of Science Centres and Museums (ECSITE) из Белгије, док је Центар за промоцију науке заједно са Science Centre AHHAA из Естоније и Centre for Research and Analysis (CRA) из Белгије, ангажован испред ECSITE-а у својству придружене треће стране.

Остале активности