ПРВИ РАДНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА LESTO

ПРВИ РАДНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА LESTO

Центар за промоцију науке је учествовао на првом радном састанку пројекта LESTO, одржаном 17. јуна 2022, на Универзитету Озјегин, у Истанбулу.

Пројекат LESTO подржала je Европска комисија, кроз програм Еразмус+, у циљу креирања онлајн платформе и алата за интерактивно спровођење експеримената путем онлајн наставе. Пројектом руководи Универзитет Озјегин из Турске, док у пројекту учествују и партнери из Белгије и Португала.

Активности на пројекту подразумевају прикупљање података о потребама наставника кроз локална истраживања, а предвиђено је да одабрани наставници из партнерских земаља заједнички раде на креирању платформе и садржаја сетова који предавачима СТЕМ предмета могу помоћи да успешно спроводе експерименте из хемије, физике, биологије и других природних наука у онлајн окружењу.

Улога Центра за промоцију науке, поред сакупљања података о потребама и искуствима локалних наставника са онлајн наставом огледа се у комуникацији са локалним доносиоцима одлука и другим кључним актерима. Представници Центра ће, у финалном стадијуму пројекта, поделити са заједницом СТЕМ наставника у Србији резултате пројекта, а такође ће и обучити наставнике да користе платформу и експерименталне СТЕМ сетове. Центар ће током две године трајања пројекта активно учествовати у дисеминацији пројектног приступа, методологије и резултата.

Више о пројекту LESTO можете видети на cледећем линку.

Остале активности