Први састанак националне Радне групе за Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима

Први састанак националне Радне групе за Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Центар за промоцију науке, Х2020 пројекат RRING и угледни истраживачи из Србије у заједничкој мисији креирања првог националног извештаја о Унесковим Препорукама

Први састанак националне Радне групе за припрему и израду извештаја о Унесковим Препорукама о науци и научним истраживачима одржан је 23. децембра 2020. у виртуелном окружењу. Услед глобалне пандемије и локалних ограничења, донекле је померен почетак и модалитет рада Радне групе која ће, у наредна три месеца, анализирати наш научни систем, прикупљати податке и припремити радну верзију извештаја у складу са методологијом и циљевима Унескових Препорука.

Пројекат RRING у овом контексту пружа техничку и експертску подршку у припреми националног извештаја земљама потписницама Препорука. Србија је тек трећа земља на свету која је започела ову процедуру, после Литваније и Јужне Африке. Партнери у оквиру пројекта, укључујући и сам Унеско, обезбедили су смернице, упутства, упитнике и обраду прикупљених података, који ће помоћи у разумевању, контекстуализацији и локализацији првог националног извештаја.

Република Србија, уз 194 друге земље света, преузела је читав низ обавеза у домену научних политика усвајањем Препорука на Генералној скупштини Унеска 2017. године. Како је Унеско један од централних партнера пројекта RRING, значајан сегмент активности унутар пројекта је посвећен достизању циљаних стандарда, потпуном отварању научних истраживања ка друштву и најширој заједници, и подршци раду, улози и позицији самих истраживача. Прве редовне извештаје о статусу Препорука о науци и научним истраживачима земље потписнице треба да доставе Унеску до краја марта 2021.

Пројекат RRING, започет у мају 2018, траје три године и окупља двадесет иницијалних и десет придружених партнера из читавог света, укључујући и Центар за промоцију науке. Под координацијом Универзитетског колеџа из Корка у Ирској и уз централну улогу Унеска, пројекат развија глобалну мрежу актера који разноврсне националне или регионалне научне политике обједињују кроз Циљеве одрживог развоја, како би се научноистраживачки рад повезао са друштвеним потребама и изазовима на локалном али и глобалном нивоу.

Остале активности