Prvi sastanak nacionalne Radne grupe za Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima

Prvi sastanak nacionalne Radne grupe za Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centar za promociju nauke, H2020 projekat RRING i ugledni istraživači iz Srbije u zajedničkoj misiji kreiranja prvog nacionalnog izveštaja o Uneskovim Preporukama

Prvi sastanak nacionalne Radne grupe za pripremu i izradu izveštaja o Uneskovim Preporukama o nauci i naučnim istraživačima održan je 23. decembra 2020. u virtuelnom okruženju. Usled globalne pandemije i lokalnih ograničenja, donekle je pomeren početak i modalitet rada Radne grupe koja će, u naredna tri meseca, analizirati naš naučni sistem, prikupljati podatke i pripremiti radnu verziju izveštaja u skladu sa metodologijom i ciljevima Uneskovih Preporuka.

Projekat RRING u ovom kontekstu pruža tehničku i ekspertsku podršku u pripremi nacionalnog izveštaja zemljama potpisnicama Preporuka. Srbija je tek treća zemlja na svetu koja je započela ovu proceduru, posle Litvanije i Južne Afrike. Partneri u okviru projekta, uključujući i sam Unesko, obezbedili su smernice, uputstva, upitnike i obradu prikupljenih podataka, koji će pomoći u razumevanju, kontekstualizaciji i lokalizaciji prvog nacionalnog izveštaja.

Republika Srbija, uz 194 druge zemlje sveta, preuzela je čitav niz obaveza u domenu naučnih politika usvajanjem Preporuka na Generalnoj skupštini Uneska 2017. godine. Kako je Unesko jedan od centralnih partnera projekta RRING, značajan segment aktivnosti unutar projekta je posvećen dostizanju ciljanih standarda, potpunom otvaranju naučnih istraživanja ka društvu i najširoj zajednici, i podršci radu, ulozi i poziciji samih istraživača. Prve redovne izveštaje o statusu Preporuka o nauci i naučnim istraživačima zemlje potpisnice treba da dostave Unesku do kraja marta 2021.

Projekat RRING, započet u maju 2018, traje tri godine i okuplja dvadeset inicijalnih i deset pridruženih partnera iz čitavog sveta, uključujući i Centar za promociju nauke. Pod koordinacijom Univerzitetskog koledža iz Korka u Irskoj i uz centralnu ulogu Uneska, projekat razvija globalnu mrežu aktera koji raznovrsne nacionalne ili regionalne naučne politike objedinjuju kroz Ciljeve održivog razvoja, kako bi se naučnoistraživački rad povezao sa društvenim potrebama i izazovima na lokalnom ali i globalnom nivou.

Ostale aktivnosti