CPN na konferenciji posvećenoj humanističkim naukama i veštačkoj inteligenciji

CPN na konferenciji posvećenoj humanističkim naukama i veštačkoj inteligenciji

Univerzitet „Čung-Ang“ iz Seula i Univerzitet u Rijeci zajedno su organizovali konferenciju pod nazivom International Conference on Artificial Intelligence Humanities (ICAIH) 

Treće izdanje konferencije posvećene društvenim izazovima veštačke inteligencije održano je u virtuelnom prostoru, uz izlaganja više od 50 naučnika, istraživača i drugih aktera, u periodu od 8. do 14. decembra 2020. Višegodišnja saradnja dva univerziteta kulminirala je ove godine kroz događaj posvećen istraživanju uticaja veštačke inteligencije na društvene procese. Konferencije je realizovana pod motom ”Uticaj veštačke inteligencije na čoveka i društvo – veštačka inteligencija i buduće društvo: mehanizovani čovek, humanizovana mašina”.

Kako je poslednjih godina veštačka inteligencija jedna od važnijih i prisutnijih tema u radu Centra, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, Dobrivoje Lale Erić, pozvan je da predstavi programe i aktivnosti Centra u ovom kontekstu. Poseban akcenat je dat na uspostavljanje nacionalne art+science manifestacije i ostvarene aktivnosti u okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije. Naglašena je neophodnost kritičke analize aktuelnog momenta veštačke inteligencije, kao i otvaranje i uključivanje najšire zajednice u povezane događaje i sadržaje.

Više informacija o programu i učesnicima konferencije možete videti na sajtu.

Ostale aktivnosti