Радионица „Преточимо знање у практичан рад“

Радионица „Преточимо знање у практичан рад“

Ученицима прве године ЕТШ „Мија Станимировић“, образовни профил – Електротехничар информационих технологија, 30.10.2018.  демонстриран је пројекат „Преточимо знање у практичан рад“[:]

Screen Shot 2018-11-07 at 11.12.53

Презентација „Електрицитет и електрична енергија“ представљала је увод у радионице. Током презентације ученици су се упознали са специфичним средствима, методама и поступцима који су коришћени током саме реализације.

Професори са Електронског факултета у Нишу су пренели и део искуства у раду са садашњим студентима и дали значајне смернице ученицима – будућим студентима. Презентација је наменски периодично прекидана како би ученици имали прилике да реше конкретне задатке који су касније и практично проверавани.

Ради лакшег остварења радионице, ученици су подељени у две групе од по 15 ученика. Током самих вежби посебна пажња је посвећена логичким колима (НЕ, ИЛИ, И, НИЛИ, НИ). Такође, ученицима је пружена прилика да коришћењем унимера и применом Омовог закона измере и израчунају напоне и струје у колима. Ученици су извршили експерименталну проверу десетак вежби.

Screen Shot 2018-11-07 at 11.13.04

Screen Shot 2018-11-07 at 11.13.28

Остале активности