Консултативна радионица пројекта TeRRIFICA

Консултативна радионица пројекта TeRRIFICA

У петак 4. октобра у просторијама Градске управе града Београда одржана је
радионица пројекта TeRRIFICA за представнике Градске управе и заинтересованe
странe

У петак 4. октобра Секретaријат за заштиту животне средине у сарадњи са Центром за
промоцију науке, организовао је радионицу за представнике Градске управе и
заинтересованe странe, a у оквиру међународног пројекта TeRRIFICA.

Радионицу је отворила др Марјана Бркић, локални координатор пројекта ТеRRIFICA, која
је окупљенима пожелела добродошлицу, након чега су се присутнима обратили Весна
Шабановић, руководилац Сектора за стратешко планирање и управљање ресурсима у
Секретaријату за заштиту животне средине, и др Марко Крстић, в.д. директора Центра за
промоцију науке.

У оквиру уводних предавања, др Марјана Бркић је присутне упознала са пројектним
циљевима пројекта TeRRIFICA, као и са концептом одговорног истраживања и иновација.
Затим је, проф. др Владимир Ђурђевић са Физичког факултета у Београду, указао на
изазове које носе климатске променаме и шта оне значе за грађане Београда. На његово
предавање се надовезао др Иван Симић са Архитектонског факултета у Београду, који је
говорио о резилијентности урбане форме у контексту климатских промена. Потом је
Наташа Ђокић говорила о кокреацији у функцији адаптације на климатске промене за
регион Београда.

Након уводних предавања уследио је групни рад, чему је претходило представљање
учесника и кратка отворена дискусија о климатским променама у контексту Града
Београда. Концепт радионицe, према сценарио методологији, подразумевао је да свака
од формираних група предлаже решења за одређене проблеме везане за климатске
промене, према различитом аспекту, као што су вода, зелена и урбана инфраструктура,
итд. Групе су имале задатак да кроз замишљени сценарио и са неограниченим буџетом
упуте питања научницима, градским властима и грађанима, након чега је уследила општа
дискусија о резултатима, као и баријерама и изазовима који стоје на путу да се
предложене идеје изведу.

Остале активности