Konsultativna radionica projekta TeRRIFICA

Konsultativna radionica projekta TeRRIFICA

U petak 4. oktobra u prostorijama Gradske uprave grada Beograda održana je
radionica projekta TeRRIFICA za predstavnike Gradske uprave i zainteresovane
strane

U petak 4. oktobra Sekretarijat za zaštitu životne sredine u saradnji sa Centrom za
promociju nauke, organizovao je radionicu za predstavnike Gradske uprave i
zainteresovane strane, a u okviru međunarodnog projekta TeRRIFICA.

Radionicu je otvorila dr Marjana Brkić, lokalni koordinator projekta TeRRIFICA, koja
je okupljenima poželela dobrodošlicu, nakon čega su se prisutnima obratili Vesna
Šabanović, rukovodilac Sektora za strateško planiranje i upravljanje resursima u
Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, i dr Marko Krstić, v.d. direktora Centra za
promociju nauke.

U okviru uvodnih predavanja, dr Marjana Brkić je prisutne upoznala sa projektnim
ciljevima projekta TeRRIFICA, kao i sa konceptom odgovornog istraživanja i inovacija.
Zatim je, prof. dr Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, ukazao na
izazove koje nose klimatske promename i šta one znače za građane Beograda. Na njegovo
predavanje se nadovezao dr Ivan Simić sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji je
govorio o rezilijentnosti urbane forme u kontekstu klimatskih promena. Potom je
Nataša Đokić govorila o kokreaciji u funkciji adaptacije na klimatske promene za
region Beograda.

Nakon uvodnih predavanja usledio je grupni rad, čemu je prethodilo predstavljanje
učesnika i kratka otvorena diskusija o klimatskim promenama u kontekstu Grada
Beograda. Koncept radionice, prema scenario metodologiji, podrazumevao je da svaka
od formiranih grupa predlaže rešenja za određene probleme vezane za klimatske
promene, prema različitom aspektu, kao što su voda, zelena i urbana infrastruktura,
itd. Grupe su imale zadatak da kroz zamišljeni scenario i sa neograničenim budžetom
upute pitanja naučnicima, gradskim vlastima i građanima, nakon čega je usledila opšta
diskusija o rezultatima, kao i barijerama i izazovima koji stoje na putu da se
predložene ideje izvedu.

Ostale aktivnosti