Okrugli sto o demokratizaciji naučne komunikacije sa odraslima

Okrugli sto o demokratizaciji naučne komunikacije sa odraslima

Na Filozofskom fakultetu je tokom septembra održana konferencija na kojoj se, između ostalog, razgovaralo i o temama kojima se Centar za promociju nauke bavi kroz svoje programe i međunarodne projekte

Od 19. do 22. septembra održana je međunarodna konferencija Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism. Konferencija je održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu i u Narodnom muzeju, a u organizaciji Katedre za andragogiju. U programu konferencije našao se i okrugli sto pod nazivom The Practice of Democratizing Science Communication With Adult Learners, koji je održao Centar za promociju nauke. Panelisti na ovom okruglom stolu bili su Damjan Jovanović, Petar Laušević i Jelena Joksimović, koja je i moderirala događaj. 

Kroz izlaganja i diskusiju sa publikom otvorila su se pitanja klimatskih promena i građanske nauke kojom se u Centru za promociju nauke bavimo kroz projekat TeRRIFICA. Zatim se govorilo o programu art+science i mogućnostima koje je on u prethodnom periodu otvarao za mlade umetnike i naučnike, ali i šta je u najavi. Posebna pažnja poklonjena je programima Centra za promociju nauke koji se bave negovanjem kulture mejkinga, saradnje i učenja između različitih generacija. U diskusiji smo pokušali da sagledamo lekcije koje se mogu naučiti iz programa koji su realizovani, a posebno iz evaluacija i dijaloga koje Centar za promociju nauke vodi sa svojim posetiocima.

Učenje odraslih i razvijanje naučne pismenosti kod odraslih posetilaca Centra za promociju nauke važan je deo misije naše institucije. Upravo zato su prilike kao što je ovaj okrugli sto veoma dragocene za razmenu znanja i ideja o tome kako da naši programi budu dostupniji, produbljeniji i interaktivniji. 

Ostale aktivnosti