Резултат Jавног позива 2013.

Резултат Jавног позива 2013.

Додељена средства пројектима промоције и популаризације науке у 2013. години

Управни одбор Центра за промоцију науке донео је Одлуку о финансијској подршци пројектима промоције и популаризације науке у 2013. години. Вођен идејом да помогне што ширем кругу организација и подржи што већи број квалитетних иницијатива, као и жељом да вишегодишњи пројекти одрже барем минималан обим активности, Центар за промоцију науке је, упркос изузетно тешким финансијским окoлностима, успео да реализује и овогодишњи jавни позив.

На Јавни позив за 2013. годину електронским путем пријавило се чак 234 удружења, научноистраживачких и других организација регистрованих у Републици Србији. Овогодишњи рекордан број пријава био је готово двоструко већи него претходне године.

С друге стране, укупан износ расположивих средстава за Јавни конкурс у овој години је само 13.000.000 динара, што је готово три пута мање у односу на 2012.

Садржај свих пристиглих пријава благовремено је обрађен у Центру за промоцију науке, али се, нажалост, дуже него очекивано чекало на услове за доношење одлуке, будући да је укупан износ средстава за активности промоције науке опредељен, од за то надлежних институција, са вишемесечним закашњењем.

Центар ће, посебно имајући те околности у виду, одмах након што се стекну потребни услови, односно чим средства буду и фактички расположива, опредељене износе пребацивати по хитном поступку. Све организације чијим је пројектима финансијска подршка додељена биће позване да у наредним данима закључе уговоре са Центром за промоцију науке.

Након што су детаљно размотрене све пријаве, Управни одбор је донео једногласну одлуку да се финансијски подрже 82 пројекта промоције и популаризације науке.

Истовремено, Управни одбор је одлучио да одбије 152 пријавe, за које је установљено да су поднете са непотпуном документацијом, да не задовољавају критеријуме Јавног позива или да захтевана средства знатно превазилазе расположиви буџет због чега пројекте није могуће реализовати.

Управни одбор је закључио да се међу пројектима које због објективних околности нећемо бити у могућности да финансирамо налази значајан број квалитетних предлога. У том смислу, изражавамо наду да ће ти пројекти, и без ове финансијске подршке, успети да организују своје активности. Центар за промоцију науке ће покушати да у таквим случајевима логистички, кроз медијску подршку, помоћ у сарадњи са научним институцијама или на други адекватан начин подржи ове иницијативе.

На основу одлуке Управног одбора од 6. јуна 2013, Центар за промоцију науке овим путем обавештава све организације које су се пријавиле на Јавни позив за финансијску подршку да су средства распоређена на следећи начин:
Управни одбор Центра за промоцију науке донео је Одлуку о финансијској подршци пројектима промоције и популаризације науке у 2013. години. Вођен идејом да помогне што ширем кругу организација и подржи што већи број квалитетних иницијатива, као и жељом да вишегодишњи пројекти одрже барем минималан обим активности, Центар за промоцију науке је, упркос изузетно тешким финансијским окoлностима, успео да реализује и овогодишњи jавни позив.
На Јавни позив за 2013. годину електронским путем пријавило се чак 234 удружења, научноистраживачких и других организација регистрованих у Републици Србији. Овогодишњи рекордан број пријава био је готово двоструко већи него претходне године.
С друге стране, укупан износ расположивих средстава за Јавни конкурс у овој години је само 13.000.000 динара, што је готово три пута мање у односу на 2012.
Садржај свих пристиглих пријава благовремено је обрађен у Центру за промоцију науке, али се, нажалост, дуже него очекивано чекало на услове за доношење одлуке, будући да је укупан износ средстава за активности промоције науке опредељен, од за то надлежних институција, са вишемесечним закашњењем.
Центар ће, посебно имајући те околности у виду, одмах након што се стекну потребни услови, односно чим средства буду и фактички расположива, опредељене износе пребацивати по хитном поступку. Све организације чијим је пројектима финансијска подршка додељена биће позване да у наредним данима закључе уговоре са Центром за промоцију науке.
Након што су детаљно размотрене све пријаве, Управни одбор је донео једногласну одлуку да се финансијски подрже 82 пројекта промоције и популаризације науке.
Истовремено, Управни одбор је одлучио да одбије 152 пријавe, за које је установљено да су поднете са непотпуном документацијом, да не задовољавају критеријуме Јавног позива или да захтевана средства знатно превазилазе расположиви буџет због чега пројекте није могуће реализовати.
Управни одбор је закључио да се међу пројектима које због објективних околности нећемо бити у могућности да финансирамо налази значајан број квалитетних предлога. У том смислу, изражавамо наду да ће ти пројекти, и без ове финансијске подршке, успети да организују своје активности. Центар за промоцију науке ће покушати да у таквим случајевима логистички, кроз медијску подршку, помоћ у сарадњи са научним институцијама или на други адекватан начин подржи ове иницијативе.

На основу Одлуке Управног одбора, Центар за промоцију науке овим путем обавештава организације које су се пријавиле на Јавни позив за финансијску подршку да су средства распоређена на следећи начин:

Листа пројеката који су добили финансијску подршку у 2013. години

Листа пројеката који нису добили финансијску подршку у 2013. години

 

Остале активности