Rezultat Javnog poziva 2013.

Rezultat Javnog poziva 2013.

Dodeljena sredstva projektima promocije i popularizacije nauke u 2013. godini

Upravni odbor Centra za promociju nauke doneo je Odluku o finansijskoj podršci projektima promocije i popularizacije nauke u 2013. godini. Vođen idejom da pomogne što širem krugu organizacija i podrži što veći broj kvalitetnih inicijativa, kao i željom da višegodišnji projekti održe barem minimalan obim aktivnosti, Centar za promociju nauke je, uprkos izuzetno teškim finansijskim okolnostima, uspeo da realizuje i ovogodišnji javni poziv.

Na Javni poziv za 2013. godinu elektronskim putem prijavilo se čak 234 udruženja, naučnoistraživačkih i drugih organizacija registrovanih u Republici Srbiji. Ovogodišnji rekordan broj prijava bio je gotovo dvostruko veći nego prethodne godine.

S druge strane, ukupan iznos raspoloživih sredstava za Javni konkurs u ovoj godini je samo 13.000.000 dinara, što je gotovo tri puta manje u odnosu na 2012.

Sadržaj svih pristiglih prijava blagovremeno je obrađen u Centru za promociju nauke, ali se, nažalost, duže nego očekivano čekalo na uslove za donošenje odluke, budući da je ukupan iznos sredstava za aktivnosti promocije nauke opredeljen, od za to nadležnih institucija, sa višemesečnim zakašnjenjem.

Centar će, posebno imajući te okolnosti u vidu, odmah nakon što se steknu potrebni uslovi, odnosno čim sredstva budu i faktički raspoloživa, opredeljene iznose prebacivati po hitnom postupku. Sve organizacije čijim je projektima finansijska podrška dodeljena biće pozvane da u narednim danima zaključe ugovore sa Centrom za promociju nauke.

Nakon što su detaljno razmotrene sve prijave, Upravni odbor je doneo jednoglasnu odluku da se finansijski podrže 82 projekta promocije i popularizacije nauke.

Istovremeno, Upravni odbor je odlučio da odbije 152 prijave, za koje je ustanovljeno da su podnete sa nepotpunom dokumentacijom, da ne zadovoljavaju kriterijume Javnog poziva ili da zahtevana sredstva znatno prevazilaze raspoloživi budžet zbog čega projekte nije moguće realizovati.

Upravni odbor je zaključio da se među projektima koje zbog objektivnih okolnosti nećemo biti u mogućnosti da finansiramo nalazi značajan broj kvalitetnih predloga. U tom smislu, izražavamo nadu da će ti projekti, i bez ove finansijske podrške, uspeti da organizuju svoje aktivnosti. Centar za promociju nauke će pokušati da u takvim slučajevima logistički, kroz medijsku podršku, pomoć u saradnji sa naučnim institucijama ili na drugi adekvatan način podrži ove inicijative.

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 6. juna 2013, Centar za promociju nauke ovim putem obaveštava sve organizacije koje su se prijavile na Javni poziv za finansijsku podršku da su sredstva raspoređena na sledeći način:
Upravni odbor Centra za promociju nauke doneo je Odluku o finansijskoj podršci projektima promocije i popularizacije nauke u 2013. godini. Vođen idejom da pomogne što širem krugu organizacija i podrži što veći broj kvalitetnih inicijativa, kao i željom da višegodišnji projekti održe barem minimalan obim aktivnosti, Centar za promociju nauke je, uprkos izuzetno teškim finansijskim okolnostima, uspeo da realizuje i ovogodišnji javni poziv.
Na Javni poziv za 2013. godinu elektronskim putem prijavilo se čak 234 udruženja, naučnoistraživačkih i drugih organizacija registrovanih u Republici Srbiji. Ovogodišnji rekordan broj prijava bio je gotovo dvostruko veći nego prethodne godine.
S druge strane, ukupan iznos raspoloživih sredstava za Javni konkurs u ovoj godini je samo 13.000.000 dinara, što je gotovo tri puta manje u odnosu na 2012.
Sadržaj svih pristiglih prijava blagovremeno je obrađen u Centru za promociju nauke, ali se, nažalost, duže nego očekivano čekalo na uslove za donošenje odluke, budući da je ukupan iznos sredstava za aktivnosti promocije nauke opredeljen, od za to nadležnih institucija, sa višemesečnim zakašnjenjem.
Centar će, posebno imajući te okolnosti u vidu, odmah nakon što se steknu potrebni uslovi, odnosno čim sredstva budu i faktički raspoloživa, opredeljene iznose prebacivati po hitnom postupku. Sve organizacije čijim je projektima finansijska podrška dodeljena biće pozvane da u narednim danima zaključe ugovore sa Centrom za promociju nauke.
Nakon što su detaljno razmotrene sve prijave, Upravni odbor je doneo jednoglasnu odluku da se finansijski podrže 82 projekta promocije i popularizacije nauke.
Istovremeno, Upravni odbor je odlučio da odbije 152 prijave, za koje je ustanovljeno da su podnete sa nepotpunom dokumentacijom, da ne zadovoljavaju kriterijume Javnog poziva ili da zahtevana sredstva znatno prevazilaze raspoloživi budžet zbog čega projekte nije moguće realizovati.
Upravni odbor je zaključio da se među projektima koje zbog objektivnih okolnosti nećemo biti u mogućnosti da finansiramo nalazi značajan broj kvalitetnih predloga. U tom smislu, izražavamo nadu da će ti projekti, i bez ove finansijske podrške, uspeti da organizuju svoje aktivnosti. Centar za promociju nauke će pokušati da u takvim slučajevima logistički, kroz medijsku podršku, pomoć u saradnji sa naučnim institucijama ili na drugi adekvatan način podrži ove inicijative.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, Centar za promociju nauke ovim putem obaveštava organizacije koje su se prijavile na Javni poziv za finansijsku podršku da su sredstva raspoređena na sledeći način:

Lista projekata koji su dobili finansijsku podršku u 2013. godini

Lista projekata koji nisu dobili finansijsku podršku u 2013. godini

 

Ostale aktivnosti