Јавни позив 2015

Јавни позив 2015

Објављени су прелиминарни резултати Јавног позива ЦПН-а за финансијску подршку пројектима промоције науке за 2015. годину[:]

objavaa

У понедељак, 10. августа, Програмски одбор Центра за промоцију науке формирао је прелиминарну листу пројеката којима су одобрена средства у оквиру Јавног позива ЦПН-а за финансијску подршку пројектима промоције науке за 2015. годину. Од укупно 122 пристигла пројекта, Програмски одбор донео је одлуку да средства расподели за 39 најбоље рангираних пројеката.

На Јавном позиву ЦПН-а за 2015. годину електронским путем пријавило се 122 научних, научностручних друштава, удружења и других организација регистрованих у Републици Србији. Након затварања Јавног позива установљено је да је 99 пријављених пројеката исправно, док су 23 пријаве непотпуне.

Свака пријава оцењена је по шест критеријума оценaма на скали од 0 до 10. Крајња оцена пријаве представља средњу вредност оцена по свим критеријумима. Након тога, Програмски одбор је формирао Листу за избор успешних пројеката и распоредио средства за пројекте који су добили финансирање. Листа за избор успешних пројеката закључена је оног момента када је збир тражених средстава досегао висину расположивих средства Јавног позива у износу од 15.000.000,00 динара.

Сви учесници Јавног позива имају право на увид у поднете пријаве и приложене документације. Рок за достављање приговора Центру за промоцију науке је 3 дана од дана објављивања Листе за избор. Програмски одбор је дужан да у року од 8 дана, а у складу са Правилником, размотри све приговоре учесника. Центар ће објавити све одговоре Програмског одбора.

Након тога, Програмски одбор доставља директору коначну Листу за избор, а он је са предлогом расподеле средстава прослеђује на усвајање Управном одбору Центра за промоцију науке. Управни одбор ЦПН-а доноси Одлуку о расподели средстава по Јавном позиву, при чему ће бити формирана коначна листа успешних пројеката. Након тога, носиоци пројеката којима су додељена средства биће позвани да потпишу уговор са Центром за промоцију науке.

Програмски одбор чине: др Зорана Курбалија Новичић, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, др Оливер Тошковић, Филозофски факултет у Београду, др Зоран Огњановић, Математички институт САНУ, др Александра Николић, ИМГГИ, Лука Михаиловић, Хемијски факултет у Београду, Иван Станић, Музеј науке и технике, Никола Божић, Истраживачка станица Петница, Бранимир Ацковић, координатор Сектора програма ЦПН-а, Иван Умељић, члан Управног одбора ЦПН-а, др Милован Шуваков, члан Управног одбора ЦПН-а, Љиљана Дамјановић, Факултет за физичку хемију у Београду, и Немања Ђорђевић, директор ЦПН-а.

Прелиминарне листе распоређених средстава Јавног позива ЦПН-а за 2015. годину, на основу одлуке Програмског одбора:

Листа за избор пројеката који су добили финансијску подршку у 2015. години

Листа пројеката који нису добили финансијску подршку у 2015. години

Истражите више како су оцењивани пројекти Јавног позива 2015.

Остале активности