RRI Tools у Барселони

RRI Tools у Барселони

Двочлани тим Центра за промоцију науке учествовао је на последњем тренингу тренера пројекта RRI Tools одржаном у Барселони, у периоду од 4. до 6. јула[:]

28050582712_842d4c364f_k

Запажени међународни пројекат познат као RRI Tools,  а код нас превођен као Сет алата за одговорно истраживање и иновације (енгл: RRI Tools – Responsible Research and Innovation) улази у своју финалну фазу. Тренинзи и радионице се континуирано одржавају широм Европе. Почетком јула у Барселони је одржан и последњи у низу тренига за тренере овог пројекта.

Овај скуп у Барселони био је добра прилика да се анализира досадашњи рад тренера, али и сам RRI сет алата – онлајн платформа која је један од главних резултата овог трогодишњег пројекта.

Основни циљ овог пројекта јесте усклађивање научних истраживања са вредностима и потребама друштва, и снажније учешће јавности у креирању научних истраживања и праћењу постигнутих резултата. Један од основних резултата пројекта је развијање онлајн сета алата (енгл: Toolkit) који представља платформу богату бројним примерима добре праксе примене концепта одговорног истраживања и иновација, кроз пројекте и друге материјале који су свима доступни и могу се слободно користити.

Центар за промоцију науке је један од 26 партнера и на пројекту има улогу координатора за југоисточну Европу (Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Албанија и Србија). До састанка у Барселони представници ЦПН-а су одржали више различитих програма, тренинга и радионица у Црној Гори, Хрватској и Србији.

У току су преговори и са научноистраживачким и образовним институцијама из региона како би се концепт одговорног истраживања и иновација имплементирао у што шире друштвене кругове.

Истражите више о пројекту

Остале активности