Јавни позив 2016.

Јавни позив 2016.

Центар за промоцију науке објављује коначну ранг-листу пројеката којом су на Јавном позиву за 2016. одобрена средства за 65 пројеката[:]
jps2016

Коначни резултати Јавног позива за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2016. години

Центар за промоцију науке објављује коначну ранг-листу пројеката којима су одобрена средства у оквиру Јавног позива ЦПН-а за финансијску подршку пројектима промоције науке за 2016. годину. Након што је 13. јуна 2016. године објавила прелиминарне резултате, Програмска комисија је 25. јуна закључила и коначну листу. Ова тринаесточлана комисија је одлучила да се овогодишња средства расподеле на 65 најбоље рангираних пројеката у оквиру све три категорије.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА

У складу са Финансијским планом, ове године су за Јавни позив опредељена средства од 7.000.000,00 динара, која су нешто скромнија него претходних година. Како би се у датим околностима расположива средства расподелила на начин који ће највише утицати на културу науке и раст научне писмености на територији целе Републике, пријаве су сакупљане у три различите категорије.

Овогодишњим Јавним позивом биле су предвиђене три категорије пројеката:

 1. Пројекти промоције науке у научним клубовима, са укупно 3.600.000 динара;
 2. Самостални пројекти промоције науке , са укупно 2.400.000 динара и
 3. Високоутицајних и иновативни пројекти промоције науке, са укупно 1.000.000 динара.

ПРОГРАМСКА КОМИСИЈА

Пропозиције овогодишњег Јавног позива дефинисане су Правилником о Јавном позиву који је усвојио Управни одбор Центра за промоцију науке.

Правилником су утврђени и чланови Програмске комисије:

 • др Зорана Курбалија Новичић, Центар за еволуциону биологију у Упсали,
 • др Оливер Тошковић, Филозофски факултет у Београду,
 • др Машан Богдановски, Филозофски факултет у Београду,
 • др Тијана Продановић, Универзитет у Новом Саду,
 • др Александра Николић, ИМГГИ,
 • др Љиљана Дамјановић, Факултет за физичку хемију у Београду,
 • Иван Станић, Музеј науке и технике,
 • Никола Божић, Истраживачка станица Петница,
 • Бранимир Ацковић, координатор Сектора програма ЦПН-а,
 • Иван Умељић, члан Управног одбора ЦПН-а,
 • др Милован Шуваков, помоћник министра просвете,
 • Горан Стојићевић, Мрежа регионалних центара за стручно усавршавање  и
 • Немања Ђорђевић, директор ЦПН-а.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

Након што је текст Јавног позива оглашен у дневној штампи и на сајтовима Центра, конкурс је био отворен од 22. априла до 19. маја.  Пријављивање је, као и претходних година, било могуће извршити искључиво  електронским путем на адреси prijave.cpn.rs.

Након изјашњавања о сукобу интереса, Програмска комисија је прегледала све пријаве и доделила оцене у складу са критеријумима дефинисаним Правилником. Након што је формирана прелиминарна ранг-листа, сви учесници Јавног позива имали су право на увид у поднете пријаве и приложену документацију.

Након истека рока за достављање приговора Програмска комсија је размотрила приговоре и доставила директору коначну листу са предлогом расподеле средстава.

СТАТИСТИКА ЈАВНОГ ПОЗИВА

На Јавни позив 2016. електронским путем у року се пријавило 258 пројеката научних, научностручних друштава, удружења и других организација регистрованих у Републици Србији, као и већег броја физичких лица. Након затварања Јавног позива установљено је да је међу њима пристигло 198 исправно попуњених пријава које су испуниле услове Јавног позива (Истражите више на графику горе).

Средства су додељена за 65 пројеката у три категорије.

У оквиру прве категорије (пројекти промоције науке у научним клубовима) био је пријављен 78 пројекат, од чега су две пријаве биле пробне, а 13 нису испуњавале услове. Од 63 исправне пријаве, средства су додељена за 47 пројеката.

У другој категорији (самостални пројекати промоције науке) пристигло је 167 пријава, од којих су две биле пробне, а 39 нису успуњавале услове. Овде се водила највећа битка међу пројектима –  међу 126 исправно пријављених предлога пројеката, додељена су средства за 15 најбољих пројеката.

У оквиру треће категорије (високоутицајни и иноватнивни пројекти промоције науке) пристигло је 13 пријава, од којих су 3 биле пробне, једна није испуњавала услове, а 9 је било исправно. Од ових 9 пројекта три су освојила средства.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

Након што је листа формирана, Управни одбор ЦПН-а ће донети Одлуку о расподели средстава по Јавном позиву. Сви носиоци пројеката којима су додељена средства биће позвани да потпишу уговор са Центром за промоцију науке.

Истражите више…

Остале активности