RRI Tools у НТП Звездара

RRI Tools у НТП Звездара

У Научно-технолошком парку на Звездари, 6. јуна представљен је RRI Tools пројекат у оквиру округлог стола под називом Друштвене иновације – нова решења за стара питања[:]

ntk

На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја организован је округли сто који је окупио представнике организација цивилног друштва, јавног сектора и привреде, са циљем да се професионалци из различитих оквира деловања окупе и разговарају на тему друштвених иновација и нових изазова које савремено доба ставља пред нас.

Центaр за промоцију науке је представио велики европски пројекат RRI Tools који се између осталих тема, бави и питањем како да се наука приближи друштвеној заједници, али и како да заједница постане активни партнер у тражењу одговора на дилеме и питања са којима се научници свакодневно сусрећу.

Састанак је отворио министар просвете, др Срђан Вербић, a учешће су узели представници ресорнoг министарства, НТП Звездаре, Фонда за иновациону делатност, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Нове искре, Смарт колектива, Старт-ит центра, Центра за социјалну политику и др.

Центар за промоцију науке (ЦПН) је један од 26 партнера ЕУ пројекта RRI Tools. Сам пројекат се бави развојем сета алата који ће допринети да се концепт одговорног истраживања и иновација (енгл. Responsible Research and Innovation) имплементира у шири друштвени и научни контекст путем јавног заговарања, едукације и укључивања у актуелне и будуће пројекте. Реч је о једном од највећих и најважнијих пројеката из претходног оквирног програма Европске комисије за истраживање и иновације – FP7, док је сам концепт одговорног истраживања и иновација један од основних постулата програма Хоризонт 2020.

Истражите више о пројекту RRI Tools: http://www.rri-tools.eu/

Остале активности