RRI Tools на Фармацеутском

RRI Tools на Фармацеутском

У четвртак, 16. јуна, у Свечаној сали Фармацеутског факултета у Београду, представљен је пројекат RRI Tools[:]

20160616_113729

У оквиру пројекта Сет алата за одговорно истраживање и иновације (енгл. RRI Tools – Responsible Research and Innovation ) на Фармацеутском факултету је одржан скуп на коме је представљен сам концепт одговорног истраживања и иновација али и циљеви пројекта на коме је ЦПН регионални координатор за југоисточну Европу.

Како је RRI Tools један од водећих пројеката у оквиру програма Европске уније, Добривоје Лале Ерић, регионални координатор пројекта RRI Tools, представио је пројекат и његову улогу у оквиру програма Хоризонт 2020 и подпрограма Наука са друштвом и за друштво (Science with and for Society – SWAFS). Катарина Анђелковић, RRI Tools тренер, говорила је о онлајн сету алата који је један од примарних резултата пројекта, а који различитим заинтересованим странама – истраживачкој заједници, цивилном сектору, доносионицма одлука и другима може послужити као вредан ресурс за даљи рад.

Такође, говорећи о примерима добре праксе самог RRI концепта, Марина Матовић, финансијски менаџер у ЦПН-у је представила Мрежу финансијских менаџера ЕУ пројеката, један од успешно спроведених пројеката Центра за промоцију науке.

У оквиру RRI Tools  пројекта, Центар за промоцију науке (ЦПН) је један од 26 партнера. Сам пројекат се бави развојем сета алата који ће допринети томе да се концепт одговорног истраживања и иновација имплементира у шири друштвени и научни контекст, чиме наука постаје инклузивнија и транспарентнија, што су неки од примарних циљева самог пројекта.

Истражите више о пројекту RRI Tools.

Остале активности