RRI Tools na Farmaceutskom

RRI Tools na Farmaceutskom

U četvrtak, 16. juna, u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, predstavljen je projekat RRI Tools[:]

20160616_113729

U okviru projekta Set alata za odgovorno istraživanje i inovacije (engl. RRI Tools – Responsible Research and Innovation ) na Farmaceutskom fakultetu je održan skup na kome je predstavljen sam koncept odgovornog istraživanja i inovacija ali i ciljevi projekta na kome je CPN regionalni koordinator za jugoistočnu Evropu.

Kako je RRI Tools jedan od vodećih projekata u okviru programa Evropske unije, Dobrivoje Lale Erić, regionalni koordinator projekta RRI Tools, predstavio je projekat i njegovu ulogu u okviru programa Horizont 2020 i podprograma Nauka sa društvom i za društvo (Science with and for Society – SWAFS). Katarina Anđelković, RRI Tools trener, govorila je o onlajn setu alata koji je jedan od primarnih rezultata projekta, a koji različitim zainteresovanim stranama – istraživačkoj zajednici, civilnom sektoru, donosionicma odluka i drugima može poslužiti kao vredan resurs za dalji rad.

Takođe, govoreći o primerima dobre prakse samog RRI koncepta, Marina Matović, finansijski menadžer u CPN-u je predstavila Mrežu finansijskih menadžera EU projekata, jedan od uspešno sprovedenih projekata Centra za promociju nauke.

U okviru RRI Tools  projekta, Centar za promociju nauke (CPN) je jedan od 26 partnera. Sam projekat se bavi razvojem seta alata koji će doprineti tome da se koncept odgovornog istraživanja i inovacija implementira u širi društveni i naučni kontekst, čime nauka postaje inkluzivnija i transparentnija, što su neki od primarnih ciljeva samog projekta.

Istražite više o projektu RRI Tools.

Ostale aktivnosti