RRI Tools u Zagrebu

RRI Tools u Zagrebu

U petak 3. juna predstavnici Centra za promociju nauke u Rektoratu zagrebačkog univerziteta predstavili su dva međunarodna projekta, RRI Tools i SATORI[:]

sveuciliste_zagrebU petak 3. juna 2016. godine, u zgradi rektorata Sveučilišta u Zagrebu, održan je informativni dan i radionica „Znanost s društvom i za društvo” posvećena trenutno aktuelnom okviru za finansiranje naučnih projekata, Horizont 2020. Info dan organizovala je Agencija za mobilnost i EU prorame Republike Hrvatske.

Predstavnici Centra za promociju nauke su u okviru programa predstavili set alatki za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI Toolkit), razvijanih u okviru projekta RRI Tools. Osim toga, bio je predstavljen koncept odgovornog istraživanja i inovacija, koji zauzima centralno mesto u gotovo svim pozovima Horizonta 2020.

IMG_1560

Takođe, tokom programa predstavljen je još jedan značajan međunarodni projekat CPN-a, SATORI, čiji je osnovni cilj razvoj zajedničkog evropskog okvira za etičku procenu istraživanja i inovacija. Projekat SATORI jedan je od alatki u okviru onlajn platforme RRI Toolkit, predstavljen kao dobra praksa u oblasti etike i istraživanja.

Tokom info dana, bili su predstavljeni mnogi međunarodni projekti u kojima učestvuju istraživači, profesori i nastavnici, kako iz Hrvatska, tako i iz regiona. Takođe, bile su predstavljene nove prilike i pozivi za istraživače u domenu Horizonta 2020 koji se odnosi na bolje povezivanje nauke i celokupnog društva.

FullSizeRender

Ostale aktivnosti