RRI Tools у ПКС

RRI Tools у ПКС

У четвртак, 25. августа, у Привредној комори Србије одржан је тренинг у оквиру пројекта RRI Tools[:]

25-08-2016-CC_002

Као једна од пројектних активности у оквиру великог европског пројекта Сет алата за одговорно истраживање и иновације (RRI Tolls – Responsible Research and Innovation), тренери из Центра за промоцију науке одржали су тренинг представницима Привредне коморе Србије (ПКС). Циљ тренинга био је представљање идеје, активности и циљева пројекта RRI Tools и отварање дискусије на тему одговорног истраживања и иновација, као и места које привреда и индустрија заузимају.

Тренингу су присуствовали представници различитих сектора и центара унутар ПКС, попут Центра за иновације, Центра за управљање пројектима, Сектора за едукацију, али и представници Развојне агенције Србије.

Током четворочасовног тренинга кроз дискусију се могло чути да сектор привреде недвосмилсено има значајну улогу у друштву када је реч о примени принципа одговорног истраживања и иновација. У том смислу препозната је потреба за већом сарадњом сектора привреде у науке у креирању и даљем развоју одговорнијег друштва. као резултат тренинга произашла је иницијатива да се организује целодневни тренинг који ће окупити различите представнике привреде и индустрије.

Пројекат RRI Tools представља један од најважнијих пројеката у оквиру претходног оквирног програма Европске комисије за истраживање и иновације FP7, док је целокупан концепт одговорног истраживања и иновација један од циљева програма Хоризонт 2020. Центар за промоцију науке је један од 26 партнера на пројекту и има улогу координатора за југоисточну Европу.

Истражите више о пројекту RRI Tools

Остале активности