RRI Tools u PKS

RRI Tools u PKS

U četvrtak, 25. avgusta, u Privrednoj komori Srbije održan je trening u okviru projekta RRI Tools[:]

25-08-2016-CC_002

Kao jedna od projektnih aktivnosti u okviru velikog evropskog projekta Set alata za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI Tolls – Responsible Research and Innovation), treneri iz Centra za promociju nauke održali su trening predstavnicima Privredne komore Srbije (PKS). Cilj treninga bio je predstavljanje ideje, aktivnosti i ciljeva projekta RRI Tools i otvaranje diskusije na temu odgovornog istraživanja i inovacija, kao i mesta koje privreda i industrija zauzimaju.

Treningu su prisustvovali predstavnici različitih sektora i centara unutar PKS, poput Centra za inovacije, Centra za upravljanje projektima, Sektora za edukaciju, ali i predstavnici Razvojne agencije Srbije.

Tokom četvoročasovnog treninga kroz diskusiju se moglo čuti da sektor privrede nedvosmilseno ima značajnu ulogu u društvu kada je reč o primeni principa odgovornog istraživanja i inovacija. U tom smislu prepoznata je potreba za većom saradnjom sektora privrede u nauke u kreiranju i daljem razvoju odgovornijeg društva. kao rezultat treninga proizašla je inicijativa da se organizuje celodnevni trening koji će okupiti različite predstavnike privrede i industrije.

Projekat RRI Tools predstavlja jedan od najvažnijih projekata u okviru prethodnog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanje i inovacije FP7, dok je celokupan koncept odgovornog istraživanja i inovacija jedan od ciljeva programa Horizont 2020. Centar za promociju nauke je jedan od 26 partnera na projektu i ima ulogu koordinatora za jugoistočnu Evropu.

Istražite više o projektu RRI Tools

Ostale aktivnosti