RRI Tools у Ријеци

RRI Tools у Ријеци

У Научно-технолошком парку у Ријеци одржан је 27. септембра тренинг у оквиру пројекта RRI Tools[:]

4

Пројекат Сет алата за одговорно истраживање и иновације (енг. RRI Tools) први пут је представљен у Ријеци крајем фебруара ове године на Ријечком свеучилишту. У оквиру међународне конференције Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology у мају је у Ријеци одржана и пројектна радионица. Како је тема одговорног истраживања пробудила већу пажњу научноистраживачке заједнице, али и других заинтересованих група, крајем септембра је у сарадњи са Закладом Свеучилишта у Ријеци организован целодневни тренинг посвећен овој значајној теми.

Полазнике тренинга у Научно-технолошком парку чинили су представници различитих циљних група, попут државне управе и сектора привреде, али и научноистраживачке заједнице, чиме је због разноликости учесника сам тренинг добио додатну вредност. Кроз дискусију су се током тренинга могла чути различита гледишта на сличне теме, али и позиви на већу сарадњу.

Један од циљева тренинга и јесте указивање различитим циљним групама на могуће начине сарадње у оквирима одговорног истраживања и иновација. У том светлу, полазници су имали прилику да се упознају и са неколико примера добрих пракси примене RRI концепта у локалној средини. Главни циљ тренинга је упознавање са радом саме платформе, као кључног резултата пројекта, односно представљање ресурса који се на њој налазе.

Сам пројекат RRI Tools, финансиран у оквиру претходног оквирног програма Европске комисије за истраживање и иновације – FP 7, улази у своју завршницу. Центар за промоцију науке је један од 26 партнера и уједно координатор за Југоисточну Европу. ЦПН активно ради на дисеминацији концепта одговорног истраживања и иновација и упознавању свих актера са RRI Tools платформом и ресурсима.

Тренингом у Ријеци ова значајна сарадња са Хрватском на пројекту RRI Tools се не завршава. У наредном периоду представници ЦПН-а ће учествовати и на конференцији CUC 2016 у Ровињу, у организацији Хрватске академске и истраживачке мреже – CARNET 

IMG_20160927_141116

Истражите више о RRI Tools пројекту…

Остале активности