RRI Tools

RRI Tools

ЦПН учествује у новом пројекту RRI Tools, финансираном од стране Европске комисије, који има за циљ грађењe новог моделa односа између науке и друштва у Европи

Подаци о пројекту:

Почетак/крај пројекта:

01/2014 – 12/2016

Трајање пројекта:

36 месеци

Координатор:

Fundacio Caixa d’Estalvis и Pensions de Barcelona, Шпанија

Партнери:

Опис пројекта:

Пројекат RRI Tools покренут је 20. јануара 2014. године у Бриселу. Трајаће три године и биће финансиран од стране Европске комисије у оквиру Седмог оквирног програма (FP7 2007–2013), а бавиће се Одговорним истраживањем и иновацијама (Responsible Research and Innovation – RRI) у Европи, с освртом на усклађен и ефикасан однос између науке и европског друштва.

RRI је процес током ког сви друштвени актери (истраживачи, грађани, доносиоци одлука, привреда) раде заједно у поступку истраживања и иновација (Research and InnovationR&I), у циљу усклађивања резултата са вредностима, потребама и очекивањима европског друштва. RRI обухвата шест поља која се односе на истраживање и иновације: јавни ангажман, формално и неформално образовање у науци, родну равноправност, етику, отворени приступ научним резултатима и само управљање истраживањем и иновацијама.

RRI Tools пројекат има буџет од седам милиона евра и рачуна на сарадњу 26 институција из 30 земаља широм Европе. Током пројекта ће бити развијан иновативни и креативни скуп алата који ће садржати практичне дигиталне ресурсе и активности које имају за циљ подизање свести, обуку, ширење и спровођење RRI циљева. Све заинтересоване стране у R&I ланцу обликоваће пројекат током свог учешћа, са посебном пажњом усмереном ка доносиоцима одлука, како би се обезбедио значајан утицај на будуће управљање истраживањем и иновацијама. Алати ће заједнички бити осмишљени и изграђени на постојећим добрим RRI праксама.

RRI ће имати централну улогу у Хоризонту 2020 (2014–2020), новом оквирном програму Европске комисије за истраживање и иновације. Као што је Филип Галије из DG Research групе Европске комисије рекао на уводном састанку: „Део програма Хоризонт 2020 који се односи на ‘Науку са друштвом и за друштво’ природна је еволуција ‘Науке у друштву’, програма из FP7, док се RRI тема провлачи кроз цео Хоризонт 2020.“

RRI Tools је пројекат из области сарадње и инклузије, који има за циљ да повећа креативност и одговорност свих актера укључених у овај процес. Његов крајњи циљ је да се успостави искуствена заједница која окупља све људе и институције активне у овој новој визији научног и друштвеног развоја. „Сигурни смо да ће RRI Tools пројекат допринети остварењу стратегије Европа 2020, тако што ће помоћи да се истраживања и иновацијe у Европи трансформишу у процес који као централну тему има велике изазове нашег времена у коме су промишљање и комуникација са друштвом обавезни“, каже координатор пројекта Игнаси Лопез из Фондације la Caixa (Шпанија).

Укључивање различитих доносиоца одлука у процес развоја и дисеминације алата биће омогућено уз помоћ 19 националних координатора, који ће промовисати RRI међу доносиоцима одлука на локалном и националном нивоу, а у Србији ће овај пројекат координирати Александра Дрецун испред Центра за промоцију науке.

[RRI Tools је финансиран од стране Европске уније у оквиру Седмог оквирног програма (FP7 2007–2013), под споразумом о финансирању број 612393]

Остале активности