V-ALERT

V-ALERT

Главни циљ V-ALERT пројекта јесте да помогне у развоју културе безбедности информација, с обзиром на то да су циљне групе првенствено деца у школама и њихови наставници. Циљ пројекта је и да се премости јаз између разумевања и примене, са фокусом на студенте из области ИКТ и ИКТ стручњаке

Подаци о пројекту:

Почетак/крај пројекта:

11/2013 – 10/2015

Трајање пројекта:

24 месеца

Сајт пројекта:

v-alert.eu

Координатор:

Hellenic Open University, Грчка

Партнери:
  • Центар за промоцију науке, Србија
  • Department of Computer Science, University of Cyprus, Кипар
  • Faculty of Science, University of Split, Хрватска
  • Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Бугарска
  • Besecure, Грчка

Опис пројекта:

V-ALERT има за циљ пружање могућности запосленима у предузећима и корисницима информациони-комуникационих технологија (ИКТ) да користе економично и иновативно виртуелно окружење за учење, што ће у потпуности подржати доживотно учење на тему принципа информационе безбедности. Конзорцијум пројекта верује да ће такав амбијент за учење и подизање свести на тему информационе безбедности инспирисати и подстаћи све кориснике да вежбају да безбедно рукују информацијама, јер ће сви – од директора предузећа до свакодневних ИКТ корисника – схватити да имају интересa да стекну знања у области сигурног коришћења рачунара.

Визија V-ALERT је коришћење јединственог амбијента који ће симулирати стварни живот и сценарије безбедносних претњи, примере и контрапримере тако да ће различите групе корисника бити изложене ризицима и комбиновати критичне вештине, знања и сарађивати на њиховом превазилажењу, без излагања својих организација стварном ризику. Крајњи корисници ће бити укључени у виртуелни свет који ће симулирати радна или образовна окружења из стварног живота. Ова окружења биће обогаћена одговарајућим мултимедијалним едукативним материјалима за даље разумевање теме. Педагошки приступ је „учење кроз рад“ који може да побољша искуствено учење, да повећа мотивацију ученика и доведе до дубљег разумевања и учења. Осим тога, виртуелно окружење за учење које ће се развијати у овом пројекту биће едукативно средство доступно on-line 24 сата током читаве седмице, и моћи ће да подржи удаљени рад ученика различитог узраста стављајући на располагање алате за развијање свести о безбедности информација на начин који је технолошки једноставан, пријатан, безбедан и економичан.

Виртуелно окружење обезбедиће сценарије у основном језику, али ће бити лако прошириво у сваком новом језику. У оквиру пројекта, материјали за витуелни свет за учење, као и сценарији, биће доступни на енглеском језику, као и на свим језицима земаља из којих партнери долазе (грчки, српски, хрватски, бугарски).

Hellenic Open University из Грчке, као координатор овог пројекта, формирао је конзорцијум партнера који окупља стручњаке из области грађења свести о информационој безбедности, високо квалификоване програмере и крајње кориснике из свих области релевантног образовања (ђаци, наставници, ИКТ студенти и стручњаци). Сви изабрани партнери имају знатно искуство у оквиру додељених задатака, стечено, између осталог, и кроз учешће у значајним европским пројектима и међународној сарадњи.

Остале активности