SATORI

SATORI

Satori представља заједнички рад заинтересованих страна на процени етичког утицаја у истраживању и иновацијама, 2014 – 2017

Подаци о пројекту:

Почетак/крај пројекта:

01/2014 – 08/2017

Трајање пројекта:

45 месеци

Сајт пројекта:

satoriproject.eu

Координатор:

UNIVERSITEIT TWENTE, Холандија

Партнери:
 • UNIVERSITEIT TWENTE, Холандија
 • DE MONTFORT UNIVERSITY, Велика Британија
 • TRILATERAL RESEARCH & CONSULTING LLP, Велика Британија
 • Fonden Teknologirådet, Данска
 • Centar za promociju nauke, Србија
 • L’UNION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONSDE JOURNALISTES SCIENTIFIQUES ASSOCIATION, Француска
 • HELSINSKA FUNDACJA PRAW CZLOWIEKA, Пољска
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Финска
 • DIN DEUTSCHES INSTITUT FUER NORMUNG E.V, Немачка
 • ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE – AIRI, Италија
 • INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, Шпанија
 • ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI, Словенија
 • UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION –UNESCO, Француска
 • LINKOPINGS UNIVERSITET, Шведска
 • ERICSSON TELECOMUNICAZIONI, Италија
 • BUNDESKANZLERAMT DER REPUBLIK OESTERREICH, Аустрија
Саветодабни одбор:
 • Dr. Маурицио Салви, Секретар науке и технологије у саветодабном одбору (СТАК)
 • Проф др мед. Елмар Допефелд, Председавајући Управног одбора Европске мреже истраживачких етичких одбора (ЕуРец) и председник Сталне радне групе за медицински етички одбор у Немачкој (АМЕК).
 • Анке Раинхарт, Директорка управљања информацијама у ДФГ (Немачка истраживачка фондација) и бивша предсједавајућа Европске фондације за науку (ЕСФ), члан организације Форум о процени јавно финансираног истраживања
 • Кјара Ђовани, Виши менаџер за политику и иновације у ANEC, Европском потрошачком гласу у стандардизацији
 • Џорџ Ган, шеф одељења у Новартису за здравље животиња и шеф корпоративне одговорности Новартиса

Опис пројекта:

Сатори је пројекат који ће трајати 45 месеци, који обухвата 16 партнера из 13 земаља, укључујући и међувладине организације, чији је циљ да се побољша поштовање етичких принципа и закона у истраживању и иновацијама, и да се увери да су адекватно прилагођене еволуцији технологија и друштвених проблема. Партнери ће развити оквирну етичку процену коју ће користити европске институције и организације, а које ће бити засноване на детаљним анализама, општеприхваћеним етичким принципима, партиципативном процесу и ангажовању заинтересованих страна укључујући и јавност, како у Европи тако и шире.

Пројекат се састоји од 12 радних група, почевши од систематизованог списка актуелних пракси и принципа у етичкој процени. Радни пакет 2 прегледа постојеће пројекте и идентификује заинтересоване стране. Радни пакет 3 истражује утицај глобализације и у којој мери се спроводи истраживање изван Европ. У радној групи 4, партнери праве прву процену етичког оквира и праве план за потпуно развијање тог оквира .Радна група 5 тиче се испативости ревитализације и ризика и користи које доноси етичка процена. Радна група 6 се бави другим утицајима и скупља ставове заинтересованих страна о тим утицајима. Партнери ће студирати изгледе за стандардизацију у оквиру радне групе 7. У радној групи 8, партнери ће развити стратегију за одрживост Сатори мреже. У радној групи 9, која ради током целог пројекта, партнери ће пратити развој политике и других иницијатива на нивоу ЕУ, МС и на локалном нивоу који заслужују етичку процену и јављаће новости нашој мрежи. Партнери су смислили више наменску комуникациону стратегију за интеракцију са актерима у радној групи 10. Радна група 11 управља пројектом. У радној групи 12, партнери ће остварити независну евалуацију и процену, које ће омогућити све неопходне корективне акције како би се оне побољшале.

Центар за промоцију науке је вођа Радне групе 10 и одговоран је за целокупну комуникацију и дисеминацију пројекта као и за организацију завршне конференције у Бриселу.

Саторијеви искусни партнери доприносе пројекту додатним перспективама и знањима из академске заједнице, индустрије, истраживачких института, академија наука, новинарства и других сектора.

Остале активности