Научни кампови у Европи

Научни кампови у Европи

Пројекат финансиран од стране Европске комисије са циљем умрежавања научних кампова у Европи.

Подаци о пројекту:

Почетак/крај пројекта:

12/2012 – 11/2015

Трајање пројекта:

36 месеци

Сајт пројекта:

sciencamps.eu

Координатор:

Martin Luther University, Немачка

Партнери:
  • Martin Luther University, Немачка
  • University of South Denmark, Данска
  • Science Talenter, Данска
  • Elhuyar Fondazioa, Шпанија
  • Fondacao de Juventude, Португал
  • The Young Scientists of Slovakia, Словачка
  • Центар за промоцију науке, Србија

Опис пројекта:

Jедан од могућих начина да се млади заинтересују за науку, технологију, инжењерство и математику јесу и научни кампови, где им се пружа могућност да се активно баве научним питањима и уједно помаже да развију позитиван став када је реч о овим областима. Циљ ових кампова је да млади људи изаберу каријеру у науци, али и да развију научну писменост. С обзиром на то да научне кампове осмишљавају разне организације, не постоје заједничка стратегија, стална финансијска помоћ ни сигуран научни докази за њихов исход.

Пројекат жели да оформи мрежу кампова са три основна циља:

  1. Да се повежу организатори кампова како би се створила чврста веза међу европским земљама, да се размене најбоље идеје и искуства у циљу развоја ових кампова.
  2. Да се повежу летњи кампови са локалним компанијама које се баве научним и технолошким развојем, са локалним универзитетима, техничким факултетима и другим академским институцијама које се баве науком, технологијом, инжењерством и математиком.
  3. Да се дође до најбољих пракси и резултата истраживачког рада из програма научних кампова како би се ти програми увели у локалне школе и њихове образовне програме.

Партнери у пројекту су утицајни у својим регионима и долазе из државног и приватног сектора, универзитета и непрофитних организација. Они имају искуства у раду са научним камповима, чији програми сваке године привуку хиљаде учесника.

Током пројекта ће се организовати три паневропске конференције са циљем да се изгради мрежа научних кампова, да се прилагоди заједничка стратегија за њихову евалуацију и створи заједничка платформа на основу које би кампови најбоље практично функционисали.

Истовремено, учесници пројекта желе да побољшају сарадњу међу организаторима кампова, локалним компанијама (нарочито међу малим и средњим предузећима) и регионалним универзитетима и другим академским институцијама. Планирано је да се укључе и утицајне групе и да се локално становништво убеди да пружи подршку научним камповима. Позване су заинтересоване особе из других земаља, које ће о резултатима конференција бити информисане путем веб-странице самог пројекта.

Научни кампови пружају могућност младим људима да ван школских клупа развију своју креативност у решавању научних и техничких питања путем истраживања. Повезаност са акционарима компанија (нарочито малих и средњих предузећа) и запосленима у академским институцијама откриће младим људима узоре међу буду научницима и инжењерима. Овај вид подршке игра нарочито велику улогу међу младим женама које размишљају о каријери у науци.

Област науке, технологије, инжењерства и математике пружа велике могућности за запошљавање, а недостатак посвећених младих људи велики је проблем у целој Европи. Нарочито је видљив мањак женске популације, тако да би подстицање девојчица на научну каријеру могло да да веома корисне резултате.

Све активности у научним камповима су подржане иформационим технологијама. ИТ није само циљ већ и начин да се дође до научне и информационо-технолошке писмености.

У пегашком раду научних кампова веома је важно развијање сарадње, али и самостално учење, што су одлике које су веома цењене код послодаваца.

Остале активности