11.10.2014
V-ALERT у Београду

ЦПН окупио партнере на програму V-ALERT, у Београду, 2. и 3. октобра (више…)

Даље
04.04.2014
genderSTE

genderSTE је мрежа креатора политике и стручњака посвећених промовисању праведније заступљености жена и боље интеграције родне анализе у истраживању и иновацијама. (више…)

Даље
04.04.2014
Европски ђачки парламент

Покренут од стране Wissenschaft im Dialog из Берлина, пројекат „Европски ђачки парламент“ има за циљ јачање дијалога између ученика узраста 16 до 19 година и научних истраживача у Европи (више…)

Даље
04.04.2014
CREAT-IT

Примена креативних стратегија за истраживачки метод у настави наука (више…)

Даље
04.04.2014
Научни кампови у Европи

Пројекат финансиран од стране Европске комисије са циљем умрежавања научних кампова у Европи. (више…)

Даље
04.04.2014
SATORI

Satori представља заједнички рад заинтересованих страна на процени етичког утицаја у истраживању и иновацијама, 2014 - 2017 (више…)

Даље
04.04.2014
V-ALERT

Главни циљ V-ALERT пројекта јесте да помогне у развоју културе безбедности информација, с обзиром на то да су циљне групе првенствено деца у школама и њихови наставници. Циљ пројекта је...

Даље
04.04.2014
RRI Tools

ЦПН учествује у новом пројекту RRI Tools, финансираном од стране Европске комисије, који има за циљ грађењe новог моделa односа између науке и друштва у Европи (више…)

Даље