11.10.2014
V-ALERT u Beogradu

CPN okupio partnere na programu V-ALERT, u Beogradu, 2. i 3. oktobra (više…)

Dalje
04.04.2014
genderSTE

genderSTE je mreža kreatora politike i stručnjaka posvećenih promovisanju pravednije zastupljenosti žena i bolje integracije rodne analize u istraživanju i inovacijama. (više…)

Dalje
04.04.2014
Evropski đački parlament

Pokrenut od strane Wissenschaft im Dialog iz Berlina, projekat „Evropski đački parlament“ ima za cilj jačanje dijaloga između učenika uzrasta 16 do 19 godina i naučnih istraživača u Evropi (više…)

Dalje
04.04.2014
CREAT-IT

Primena kreativnih strategija za istraživački metod u nastavi nauka (više…)

Dalje
04.04.2014
Naučni kampovi u Evropi

Projekat finansiran od strane Evropske komisije sa ciljem umrežavanja naučnih kampova u Evropi. (više…)

Dalje
04.04.2014
SATORI

Satori predstavlja zajednički rad zainteresovanih strana na proceni etičkog uticaja u istraživanju i inovacijama, 2014 - 2017 (više…)

Dalje
04.04.2014
V-ALERT

Glavni cilj V-ALERT projekta jeste da pomogne u razvoju kulture bezbednosti informacija, s obzirom na to da su ciljne grupe prvenstveno deca u školama i njihovi nastavnici. Cilj projekta je...

Dalje
04.04.2014
RRI Tools

CPN učestvuje u novom projektu RRI Tools, finansiranom od strane Evropske komisije, koji ima za cilj građenje novog modela odnosa između nauke i društva u Evropi (više…)

Dalje