CREAT-IT

CREAT-IT

Primena kreativnih strategija za istraživački metod u nastavi nauka

Podaci o projektu:

Početak/kraj projekta:

11/2013 – 10/2015

Trajanje projekta:

24 meseca

Sajt projekta:

creatit-project.eu

Koordinator:

Haugesund University College, Norveška

Partneri:
 • Haugesund University College, Norveška
 • Elinogermaniki Agogi, Grčka
 • Exeter University, Velika Britanija
 • Science View, Grčka
 • Forma Scienza, Italija
 • RESEO, Belgija
 • Center for the Promotion of Science, Srbija

Opis projekta:

CREATIT će uspostaviti evropsku školsku mrežu za razradu obuka za nastavnike prirodnih nauka u kojoj će oni biti obučeni kako da integrišu umetnosti, muziku i društvene mreže u istraživački metod u nastavi. Održaće se aktivnosti i kursevi učenja na daljinu od strane nastavnika putem CREATIT veb platforme, a nastavnici u evropskim zemljama učesnicama će istražiti CREATIT pedagogiju integrišući nove aktivnosti i resurse za učenje u svoje lekcije .

CREATIT će omogućiti nastavnicima prirodnih nauka da promene način na koji deca uče nauku, stvarajući inovativne scenarije učenja i uključujući ih u njihove kurseve i aktivnosti iz umetnosti, muzike i tehnologije zasnovane na određenom pedagoškog modelu specijalno razvijen za IBSE. Nastavnici prirodnih nauka će učestvovati u obukama i kursevima razmene iskustava i dobrih praksi preko CREATIT platforme. Njihovo upoznavanje sa društvenim medijima će poboljšati njihovu digitalnu kompetenciju.

Glavni ciljevi projekta su:

 1. Holističko istraživanje kombinovanja kreativnog pristupa istraživačkoj metodi u nastavi prirodnih nauka integrišući i društvene mreže.
 2. Predlaganje izvodljive pedagoške metodologije za projektovanje, komunikaciju i predstavljanje kreativne istraživačke metode u nastavi nauka u školama i u naučnom obrazovanju.
 3. Dizajn i razvoj digitalnog materijala za obuku i veb platforme za obuku nastavnika, tako da iskoriste predložene metodologije i u svojim učionicama.
 4. Sprovođenje raširenog pristupa obuke za nastavnike, olakšavanje prakse unosa kreativnih metoda u školama.
 5. Obezbeđivanje smernica ka kontinuiranoj komunikaciji i eksploataciji rezultata od strane obrazovne zajednice.
 6. Proveravanje valjanosti sistematskog pristupa CREATIT-a.

Centar za promociju nauke je vođa radne grupe 6 – Evaluacija i osiguranje kvaliteta.

Ostale aktivnosti