genderSTE

genderSTE

genderSTE је мрежа креатора политике и стручњака посвећених промовисању праведније заступљености жена и боље интеграције родне анализе у истраживању и иновацијама.

genderSTE мрежа шири најсавременије сазнања о структурној промени институција и о методама за родне анализе у истраживању. Циљ је унапређење стања знања у специфичним областима: градовима, саобраћају, енергетици, клими и индустријским иновацијама. Чланови genderSTE представљају органе власти, истраживачке организације, универзитете, непрофитне организације и приватне компаније из 40 земаља из Европи и шире, као и међународне организације.

Правилна интеграција рода и родне анализе у истраживању стимулише стварање родно одговорно науке и технологије, а тиме побољшава животе мушкараца и жена широм света. Интеграција рода и родне анализе обезбеђује изврсност и квалитет у резултатима и побољшава одрживост истраживања и инжењеринг; чини да истраживање више реагује на друштвене потребе, а доприноси привреди развојем нових идеја, патената и технологија.

Стручно истраживање у потпуности разматра потенцијални биолошки род и друштвене елементе рода како би се повећао њихов утицај и друштвена корист. Не укључујући димензију рода у методологији, садржају и процени утицаја истраживања могу довести до лошег истраживања и пропуштених прилика. У циљу да се било какве претпоставке или кораци сматрају најбоњим, димензија пола – рода мора да буде у потпуности узета у обзир.

Општи циљ genderSTE је да се унапреди стање технике на знању и пракси за интегрисање родне перспективе у градовима и просторном планирању, доприносећи тако великих друштвених изазовима идентификованим у Horizon 2020.

Mапираће се ситуација по питању рода и градова у Европи и развијаће се сарадња између различитих партнера у циљу развоја здравих предлога за истраживање о различитим специфичним темама у оквиру ширег подручја рода, градова и просторног планирања.

Конкретни задаци ће се одвијати у две фазе. Први ( новембар 2012 – новембар 2014 ) ће бити да процени статус родних питања у вези са истраживањима и пракси у урбаном развоју у свакој од држава чланица које учествују у овој COST акцијi. Следеће ће бити омогућено:

  • Састанци експерата о полу и креирању политике у области урбанистичког планирања и пројектовања и урбаног развоја
  • Краткорочне научне мисије
  • Састанци радне групе
  • Презентације на конференцијама на тему урбаног развоја
  • Састанци са доносиоцима одлука на европском истраживању у области урбаног развоја

Друга фаза (новембар 2014 – новембар 201) ће бити посвећена дисеминацији. Ово ће укључивати:

  • Презентације на великим конференцијама за истраживаче и креаторе политике урбаног развоја
  • Велика међународна конференција о родном и одрживом развоју

genderSTE припада COST програму (Европска сарадња у области науке и технологије ), а подржан је од стране ЕУ.

Центар за промоцију науке је руководилац овог програма у Србији.

Више информација на веб страници: genderste.eu

Остале активности