CREAT-IT

CREAT-IT

Примена креативних стратегија за истраживачки метод у настави наука

Подаци о пројекту:

Почетак/крај пројекта:

11/2013 – 10/2015

Трајање пројекта:

24 месеца

Сајт пројекта:

creatit-project.eu

Координатор:

Haugesund University College, Норвешка

Партнери:
 • Haugesund University College, Норвешка
 • Elinogermaniki Agogi, Грчка
 • Exeter University, Велика Британија
 • Science View, Грчка
 • Forma Scienza, Италија
 • RESEO, Белгија
 • Center for the Promotion of Science, Србија

Опис пројекта:

CREATIT ће успоставити европску школску мрежу за разраду обука за наставнике природних наука у којој ће они бити обучени како да интегришу уметности, музику и друштвене мреже у истраживачки метод у настави. Одржаће се активности и курсеви учења на даљину од стране наставника путем CREATIT веб платформе, а наставници у европским земљама учесницама ће истражити CREATIT педагогију интегришући нове активности и ресурсе за учење у своје лекције .

CREATIT ће омогућити наставницима природних наука да промене начин на који деца уче науку, стварајући иновативне сценарије учења и укључујући их у њихове курсеве и активности из уметности, музике и технологије засноване на одређеном педагошког моделу специјално развијен за ИБСЕ. Наставници природних наука ће учествовати у обукама и курсевима размене искустава и добрих пракси преко CREATIT платформе. Њихово упознавање са друштвеним медијима ће побољшати њихову дигиталну компетенцију.

Главни циљеви пројекта су:

 1. Холистичко истраживање комбиновања креативног приступа истраживачкој методи у настави природних наука интегришући и друштвене мреже.
 2. Предлагање изводљиве педагошке методологије за пројектовање, комуникацију и представљање креативне истраживачке методе у настави наука у школама и у научном образовању.
 3. Дизајн и развој дигиталног материјала за обуку и веб платформе за обуку наставника, тако да искористе предложене методологије и у својим учионицама.
 4. Спровођење раширеног приступа обуке за наставнике, олакшавање праксе уноса креативних метода у школама.
 5. Обезбеђивање смерница ка континуираној комуникацији и експлоатацији резултата од стране образовне заједнице.
 6. Проверавање ваљаности систематског приступа CREATIT-a.

Центар за промоцију науке је вођа радне групе 6 – Евалуација и осигурање квалитета.

Остале активности