Сарадња две сродне институције

Сарадња две сродне институције

13. септембар 2017. године[:]

Потписивањем Меморандума о сарадњи Центар за промоцију науке и Фонд за иновациону делатност најавили заједничке подухвате

Центар за промоцију науке и Фонд за иновациону делатност потписали су данас Меморандум о сарадњи, чиме је и званично отпочела сарадња ове две институције. Меморандум су потписали др Јован Трифуновић, в.д. директора ЦПН-а, и др Иван Ракоњац, директор Фонда за иновациону делатност.

Меморандумом о сарадњи дефинисани су правац и обухват будуће заједничке сарадње чији су циљ оснаживање и подршка научној заједници у Србији, посебно када је реч о промоцији иновационе делатности и повезивању научноистраживачких организација са привредом.

С обзиром на сличне циљеве, који обухватају разне облике подршке научној заједници, али различите инструменте којима располажу, Фонд за иновациону делатност и Центар за промоцију науке планирају да у наредном периоду удруже своје ресурсе и искуства који би били усмерени ка промовисању предузетничке и иновационе културе међу истраживачима, као и да подстакну привреду да користи знања научноистраживачих институција.

Др Јован Трифуновић, в.д. директора ЦПН-а, овом приликом је изјавио: „У наредном периоду Центар за промоцију науке планира да интензивира сарадњу са научном заједницом кроз пружање информација о темама, програмима и пројектима који су од интереса за истраживаче. Имајући у виду да се многи циљеви разноврсних програма Фонда за иновациону делатност подударају са циљевима научне заједнице и Центра за промоцију науке, сматрамо да постоји много простора за успостављање сарадње између наше две институције.“

„Меморандум је још један корак ка унапређењу сарадње ове две институције, а све у циљу подршке привреди заснованој на знању. Заједничким активностима настојаћемо да подстичемо истраживаче и предузећа на сарадњу, јер су производи који њиховом сарадњом настају вишеструко корисни за целокупно друштво. Фонд за иновациoну делатност кроз своје програме подржава предузећа да реализују иновативне пројекте, науку и привреду подстиче на сарадњу и истовремено помаже науци да своје пројекте пласира на тржиште“, изјавио је др Иван Ракоњац, директор Фонда за иновациону делатност, приликом потписивања Меморандума.

Између осталог, у плану је и сарадња на пољу издаваштва, која подразумева припремање и објављивање публикација у којима би широј јавности биле представљене могућности, искуства и примери добре праксе научне заједнице у Србији када је реч о иновацијама, примени технологија и пласману на тржиште.

Центар за промоцију науке је током лета 2017. године основао посебан Сектор за сарадњу са научноистраживачким организацијама, што, као и планирана сарадња са Фондом за иновациону делатност, има за циљ јачање положаја научне заједнице у Србији, као и њеног капацитета за развој и технолошки (али и медијски) продор.

 

Остале активности