Седми вебинар пројекта V4+WB RMA Network

Седми вебинар пројекта V4+WB RMA Network

Седми вебинар на тему “Научна комуникација – стратегије и алати” одржан је 22. септембра 2021. године у оквиру пројекта V4+WBRMA Network.

Пројекат V4+WBRMA Network осмишљен је са циљем оснаживања мреже администратора и финансијских менаџера ЕУ пројеката из земаља “вишеградске четворке” (В4 − Пољска, Чешка, Словачка и Мађарска) и земаља Западног Балкана (Србија, Босна и Херцеговина, и Северна Македонија). Основни мотив је повећање учешћа у програмима ЕУ који подржавају науку и иновације, укључујући и нови оквирни програм − Хоризонт Европа, смањење јаза у стручности и различитим могућностима за умрежавање у укљученим земљама, као и јачање ове Мреже на регионалном нивоу.

Партнери на пројекту су Silesian University of Technology, Пољска, Centre for Knowledge and Technology Transfer, Charles University, Чешка, Slovak University of Technology, Словачка, Универзитет у Бањалуци, Босна и Херцеговина, INTER-EDU–Association for Internationalization of Education and Science, Северна Македонија, и ЦПН.

 

 

 

 

Остале активности