ЦПН на радионици пројекта VIDIS Института у Винчи

ЦПН на радионици пројекта VIDIS Института у Винчи

Институт за нуклеарне науке „Винча“ организовао је 21. септембра 2021. радионицу на којој је ЦПН представио своје пројектне активности у домену повезивања и рада са различитим групама заинтересованих страна.

Пројекат VIDIS, финансиран кроз ЕУ програм Хоризонт 2020, посвећен је развоју алата и виртуелног сервиса за мерење и груписање података о загађењу ваздуха. Конзорцијум пројекта, предвођен Институтом за нуклеарне науке „Винча“, организовао је радионицу посвећену анализи досадашњих пројектних активности и припреми наставка пројекта кроз ЕУ програм Хоризонт Европа. На радионици су учествовали представници партнерских организација из Италије, Норвешке,  Аустралије и Србије.

О модалитетима рада ЦПН-а са различитим групама заинтересованих страна говорио је Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу и руководилац више европских пројеката посвећених овим темама, попут Х2020 RRING и ФП7 RRI Tools. Током излагања, акценат је стављен на приступ и сарадњу са циљним групама и различитим заинтересованим странама, у сложеним односима у којима се резултати пројектних истраживања стављају на располагање широј заједници, док се заузврат добијају драгоцене повратне информације и постојећи резултати и активности екстерних партнера и субјеката.

Остале активности