СТЕМ едукација за наставнике у Лозници и Осечини

СТЕМ едукација за наставнике у Лозници и Осечини

Радионице „Научно образовање за одговорно друштво“ одржане су у Лозници и Осечини, 1. фебруар 2023. године.

У оквиру четвртог циклуса Scientix пројекта, одржане су још две радионице под називом „Научно образовање за одговорно друштво“ у Лозници и Осечини 1. фебруарa 2023. године. Scientix, највећа мрежа у Европи, поред тога што повезује наставнике и едукаторе, такође нуди могућност континуираног усавршавања у СТЕМ областима и обезбеђује подршку учењу у виду алата, курсева, вебинара, али и ресурса који су између великог броја језика доступни и на српском.

Учесници су имали прилику да се информишу о редовним (Ноћ истраживача и М3) и међународно оријентисаним (STEM School Label, DoSE, ODYSSEy, LESTO и SALL) активностима Центра за промоцију науке.

Школе ОШ „Војвода Мишић“ у Пецкој и ОШ „Јован Цвијић“ у Лозници биле су домаћини радионица које су конципиране тако да први део буде теоријски, а други практични. Током практичног дела наставници су имали прилику да сами осмисле међупреднметне СТЕМ пројекте које би касније могли применити у виду пројектене наставе у својим школама. Кроз ове радионице, промовише се сараднички приступ, креативно размишљање али и оснаживање компетенција наставника, а самим тим и њихових ученика

Остале активности