SWAFS конференција у Бриселу

SWAFS конференција у Бриселу

ЦПН учествовао на конференцији посвећеној SWAFS програму

У Бриселу је 14. децембра организована редовна конференција посвећена једном од најотворенијих и највреднијих подпрограма унутар Хоризонта 2020 – програму Science With And For Society (SWAFS). SWAFS програм је креиран са циљем директног повезивања науке и друштва, препознавања и вредновања научних истраживања која су релевантна за друштво у коме настају, као и промовисања и коришћења научних знања, резултата и методологије у образовним, друштвеним и стратешким оквирима. Кључна научна политика која стоји као позадина SWAFS програма јесте Одговорно истраживање и иновације (енгл. Responsible Research and Innovation – RRI), у чијој афирмацији и валоризацији је Центар активни актер на европском, регионалном и националном нивоу.

На конференцији су такође представљени и управо отворени позиви за прву половину наредне године, као и начелна најава позива у последњој години финансирања кроз Хоризонт 2020, када ће започети наредни оквирни програм Европске комисије за истраживања и иновације – Хоризонт Европа. У поподневном делу догађаја традиционално су одржани билатерални сусрети и повезивања потенцијалних партнера у припреми апликација и стварању пројектних конзорцијума.

Центар за промоцију науке има сјајне резултате када је у питању аплицирање на SWAFS позиве. Центар је до сада учестовао у припреми и предаји око 30 SWAFS пројеката, од којих је 7 освојило финансирање Европске комисије.

Остале активности