Мисаони експерименти

Мисаони експерименти

У суботу, 26. јануара, у Шестој београдској гимназији, реализован је ЦПН-ов семинар за стручно усавршавање наставника под називом „Примена мисаоних експеримената у настави“

Аутори и реализатори овог програма за стручно усавршавање, др Машан Богдановски и Иван Умељић, упознали су присутне наставнике Шесте београдске гимназије са применом мисаоних експеримената у настави разних предмета, као и са начинима на које они могу да се искористе као ефикасно средство код различитих метода предавања и усвајања градива, нарочито приликом учвршћивања и ретенције знања. Кроз излагање инспиративних мисаоних експеримената као што су „Проблем трамваја Футове“, „Декартов Зли демон“, „Лајбницова машина“, „Мери, бриљантни научник за науку о бојама“, „Нејгелов слепи миш“ „Кинеска соба“, „Вео незнања“, „Нозиков Вилт Чемберлен“ и многих других, предавачи су представили њихов потенцијал за иновирање у разним сферама наставе, образовања и васпитања.

Семинару су присуствовала 24 наставника Шесте београдске гимназије.

Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 554 и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину. Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Наредни ЦПН-ов семинар за стручно усавршавање наставника „Примена мисаоних експеримената у настави“ одржаће се 13. фебруара у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Крагујевцу.

Више детаља о семинару можете пронаћи на посебној интернет страници.

Остале активности