SWAFS konferencija u Briselu

SWAFS konferencija u Briselu

CPN učestvovao na konferenciji posvećenoj SWAFS programu

U Briselu je 14. decembra organizovana redovna konferencija posvećena jednom od najotvorenijih i najvrednijih podprograma unutar Horizonta 2020 – programu Science With And For Society (SWAFS). SWAFS program je kreiran sa ciljem direktnog povezivanja nauke i društva, prepoznavanja i vrednovanja naučnih istraživanja koja su relevantna za društvo u kome nastaju, kao i promovisanja i korišćenja naučnih znanja, rezultata i metodologije u obrazovnim, društvenim i strateškim okvirima. Ključna naučna politika koja stoji kao pozadina SWAFS programa jeste Odgovorno istraživanje i inovacije (engl. Responsible Research and Innovation – RRI), u čijoj afirmaciji i valorizaciji je Centar aktivni akter na evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Na konferenciji su takođe predstavljeni i upravo otvoreni pozivi za prvu polovinu naredne godine, kao i načelna najava poziva u poslednjoj godini finansiranja kroz Horizont 2020, kada će započeti naredni okvirni program Evropske komisije za istraživanja i inovacije – Horizont Evropa. U popodnevnom delu događaja tradicionalno su održani bilateralni susreti i povezivanja potencijalnih partnera u pripremi aplikacija i stvaranju projektnih konzorcijuma.

Centar za promociju nauke ima sjajne rezultate kada je u pitanju apliciranje na SWAFS pozive. Centar je do sada učestovao u pripremi i predaji oko 30 SWAFS projekata, od kojih je 7 osvojilo finansiranje Evropske komisije.

Ostale aktivnosti