TeRRIFICA радионица на Свеучилишту у Ријеци

TeRRIFICA радионица на Свеучилишту у Ријеци

Факултет здравствених студија Свеучилишта у Ријеци био је домаћин последње регионалне радионице пројекта TeRRIFICA, која је одржана 14. новембра

Дугогодишња успешна сарадња Свеучилишта у Ријеци и Центра за промоцију науке настављена је заједничком организацијом радионице на којој је око тридесет студената Факултета здравствених студија поделило своја искуства и размишљања у контексту климатских промена и могућих мера адаптације. Како су студенти који су учествовали на радионици пореклом из читаве земље, сучељени су ставови и искуства на нивоу целе Хрватске, чиме је пружен немерљив допринос мапирању регионалних климатских изазова кроз онлајн базу пројекта TeRRIFICA.

На радионици је разговарано о различитим последицама климатских промена и других еколошких изазова са којима се сусрећу млади у Хрватској, попут недавних поплава и све снажнијих олуја у самој Ријеци, топлотних таласа у континенталном делу земље, нарушености тла, ерозије и угроженог биодиверзитета у регијама окренутим ка пољопривреди. Издвојено је и неколико тема које нарушавају животну средину захваљујући људском немару, као што су несташица воде и угроженост извора, индустријско загађење и недовољна рециклажа уз лош третман отпада.

Овим догађајем је и завршена серија регионалних активности пројекта TeRRIFICA у Југоисточној Европи, која је започета управо на Свеучилишту у Ријеци, у мају 2019. године, првим јавним представљањем пројекта и консултативним скупом са различитим локалним актерима. Ово је истовремено била и последња радионица у овом формату, након оних на факултетима у Бањој Луци, Сарајеву и Тирани. Финални регионални скуп партнера и високопозиционираних актера на нивоу Југоисточне Европе биће одржан у оквиру завршне конференције пројекта TeRRIFICA у Београду, 23. новембра.

Остале активности