TeRRIFICA radionica na Sveučilištu u Rijeci

TeRRIFICA radionica na Sveučilištu u Rijeci

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci bio je domaćin poslednje regionalne radionice projekta TeRRIFICA, koja je održana 14. novembra

Dugogodišnja uspešna saradnja Sveučilišta u Rijeci i Centra za promociju nauke nastavljena je zajedničkom organizacijom radionice na kojoj je oko trideset studenata Fakulteta zdravstvenih studija podelilo svoja iskustva i razmišljanja u kontekstu klimatskih promena i mogućih mera adaptacije. Kako su studenti koji su učestvovali na radionici poreklom iz čitave zemlje, sučeljeni su stavovi i iskustva na nivou cele Hrvatske, čime je pružen nemerljiv doprinos mapiranju regionalnih klimatskih izazova kroz onlajn bazu projekta TeRRIFICA.

Na radionici je razgovarano o različitim posledicama klimatskih promena i drugih ekoloških izazova sa kojima se susreću mladi u Hrvatskoj, poput nedavnih poplava i sve snažnijih oluja u samoj Rijeci, toplotnih talasa u kontinentalnom delu zemlje, narušenosti tla, erozije i ugroženog biodiverziteta u regijama okrenutim ka poljoprivredi. Izdvojeno je i nekoliko tema koje narušavaju životnu sredinu zahvaljujući ljudskom nemaru, kao što su nestašica vode i ugroženost izvora, industrijsko zagađenje i nedovoljna reciklaža uz loš tretman otpada.

Ovim događajem je i završena serija regionalnih aktivnosti projekta TeRRIFICA u Jugoistočnoj Evropi, koja je započeta upravo na Sveučilištu u Rijeci, u maju 2019. godine, prvim javnim predstavljanjem projekta i konsultativnim skupom sa različitim lokalnim akterima. Ovo je istovremeno bila i poslednja radionica u ovom formatu, nakon onih na fakultetima u Banjoj Luci, Sarajevu i Tirani. Finalni regionalni skup partnera i visokopozicioniranih aktera na nivou Jugoistočne Evrope biće održan u okviru završne konferencije projekta TeRRIFICA u Beogradu, 23. novembra.

Ostale aktivnosti