CPN na radionici Međunarodne agencije za atomsku energiju

CPN na radionici Međunarodne agencije za atomsku energiju

Regionalna radionica o energetskoj proceni, u okviru projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju – Analiziranje niskougljeničnih puteva ka ambicioznoj dekarbonizaciji energetskog sektora do 2050. godine, održana je 15-16. novembra 2022. godine, u Ljubljani, Slovenija.

Svrha događaja bila je razmena iskustava o nacionalnim praksama modelovanja za procenu dugoročnih energetskih scenarija i modalitetima za budući razvoj subregionalnog, dugoročnog energetskog modela. Ovaj model će biti postavljen da omogući procenu razvoja energetike u susednim zemljama i njihovog međusobnog uticaja. To će omogućiti procene efikasnijeg subregionalnog korišćenja resursa i pružiti uvid u određivanje prioriteta povezanih subregionalnih i nacionalnih infrastrukturnih projekata.

Projekat je dizajniran da podrži razvoj energetskih strategija za ublažavanje klimatskih promena u skladu sa Pariskim sporazumom, uključujući planove zemalja za implementaciju integrisanih nacionalnih energetskih i klimatskih planova (National Energy and Climat Plan – NECP).

Glavni rezultat ove radionice je plan rada i vremenski okvir za razvoj energetskog modela za više zemalja, uključujući identifikaciju potencijalnog doprinosa država članica zainteresovanih za učešće u ovim naporima. Još jedan rezultat ovog događaja je poboljšano razumevanje prakse energetske procene i iskustava u susednim zemljama.

Diskusija o nacionalnim naporima na modelovanju se fokusirala na teme kao što su metodologije modelovanja, ključne ulazne pretpostavke i scenariji razvoja energetskog sektora kao i veze sa susednim zemljama. U skladu sa ovim, izabrani učesnici bili su pozvani da predstave svoje nacionalne prakse modelovanja za dugoročnu procenu energetskih scenariji i planiranje proširenja kapaciteta. Dr Petar Laušević je na radionici, ispred Centra za promociju nauke, predstavio iskustva Srbije u pripremi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

 

Ostale aktivnosti