У Бечеју одржан семинар „Примена мисаоних експеримената у настави“

У Бечеју одржан семинар „Примена мисаоних експеримената у настави“

У петак, 15. октобра, у просторијама Народне библиотеке Бечеј одржан је ЦПН-ов семинар за стручно усавршавање наставника под називом „Примена мисаоних експеримената у настави“.

Аутори и реализатори семинара „Примена мисаоних експеримената у настави“, др Машан Богдановски и Иван Умељић, упознали су наставнике више основних и средњих школа из Бечеја са применом мисаоних експеримената у настави разних предмета, као и са начинима на које они могу да се искористе као ефикасно средство код различитих метода предавања и усвајања градива, нарочито приликом учвршћивања и ретенције знања.

Кроз излагање инспиративних мисаоних експеримената као што су, „Декартов Зли демон“, „Лајбницова машина“, „Џексонова Мери, бриљантни стручњак за науку о бојама“, „Нејгелов слепи миш“ „Серлова кинеска соба“, „Ролсов вео незнања“, и многих других, предавачи су представили њихов потенцијал за иновирање у разним сферама наставе, образовања и васпитања.

Детаљније информације о семинару можете пронаћи на посебној интернет страници.

 

Аутори и реализатори семинара:

  • Др Машан Богдановски

Ванредни професор на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду, где је и дипломирао. Тежиште његовог истраживања је на предмету теорија сазнања, а нарочито је заинтересован за емпиристичку традицију и историју епистемологије, са посебним нагласком на хеленистичку епистемологију и британски емпиризам. Објављује и у областима филозофије духа и религије.

  • Иван Умељић

Руководилац Сектора за издаваштво и медијску продукцију Центра за промоцију науке

Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 554 и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022. годину. Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Остале активности