Учење путем открића у Смедереву

Учење путем открића у Смедереву

У Научном клубу Смедерево одржана трећа радионица пројекта „Учење природних наука путем открића“[:]

alkoholi-radionica-13

У понедељак, 26. децембра, у оквиру треће радионице пројекта „Учење природних наука путем открића“, која је носила назив „Алкохоли“, ученици основне школе Бранислав Нушић из Смедерева су самостално и практично изводили огледе са алкохолима.

Тридесет ученика било је подељено у више група, где је свака група имала задатак да испита физичка и хемијска својства алкохола као и да докаже утицај алкохола на протеине у живим бићима.

Осим ученика, радионици су присуствовати и њихови наставници који су се такође укључивали у дискусију, али и изводили огледе са децом. Циљ ове радионице је био да ученици стекну вештину практичног извођења огледа али и да постану свесни колико је важно бити опрезан у коришћењу ових супстанци.

Остале активности