Упиши своје координате

Упиши своје координате

Још једна у низу радионица у оквиру М3 у Научном клубу Смедерево односила се на рачунање удаљености одређених локација од Смедерева

Користећи софтвер Mystery Skype, али и атлас и карте, учесници су рачунали растојања од задате пoзиције до Смедерева. Уз помоћ Google Maps-a проверавали су тачност својих резултата.

Након ове рaдионице, ученици су обишли изложбу „Математика твоја шанса” и као задатак имали да прикупе релавантне податке, које су потом анализирали и презентовали на радионици.  Ученици су се упознали са терминима вероватноће и статистике и сазнали занимљиве податке о томе колико има шансе да добијете седмицу на лотоу, колико има људи који су рођени истог датума, колика је вероватноћа да се роде близанци, колико времена треба да се препишу Шекспирова дела и колика је вероватноћа да се слово А извуче из кутије са словима од којих је састављена реч „математика”.

Више слика на сајту Научног клуба Смедерево – линк.

Остале активности