Водич за грађанска научна истраживања

Водич за грађанска научна истраживања

За потребе Јавног позива за финансирање грађанских научних истраживања, који су ове године по први пут расписали Центар за промоцију науке и Министарство науке, технолошког развоја и иновација, ЦПН је припремио богато опремљен Водич за грађанска научна истраживања.

У овом водичу, који броји 24 стране, налази се и више информација о томе шта су грађанска истраживања, које су њихове предности и са каквим се све изазовима суочавају, која је улога грађана у овом типу истраживања и какви све нивои учешћа постоје, као и одговори на питања шта је то отворена наука, зашто су нам важни Циљеви одрживог развоја и како поставити адекватно истраживачко питање.

Поред наведеног, у водичу је представљено Десет принципа грађанских научних истраживања које је утврдила Европска асоцијација грађанских научних истраживања (ECSA), и које могу служити као добре смернице за имплементацију пројеката грађанских научних истраживања.

Водич кроз грађанска научна истраживања можете преузети ОВДЕ.

Грађанска научна истраживања (енг. citizen science) представљају научноистраживачки, партиципативни метод, којим се јавност укључује у процес научних истраживања и омогућава грађанима који нису научници у датој области да науци активно доприносе користећи своје знање, алате и ресурсе.

Оваква научна истраживања покривају различите дисциплине и теме, и укључују учеснике различитих нивоа стручности. Овај метод пружа могућност за прикупљање обимних података са широких географских простора, истраживање сложених тема и демократизацију научног истраживања.

Аутор илустрација у Водичу за грађанска истраживања је Никола Кораћ.

Остале активности