Затворен Јавни позив 2017.

Затворен Јавни позив 2017.

Јавни позив Центра за финансијску подршку пројектима промоције науке у 2017. години затворен је 19. априла. Пријављено је 297 пројеката[:]

uzvicnikh

У среду, 19. априла, у 15 часова, затворен је Јавни позив Центра за промоцију науке за финансијску подршку пројектима у 2017. години. У оквиру четири категорије пројеката за промоцију и популаризацију науке пристигло је укупно 297 пријава, а укупан буџет издвојен за ову намену је 7.670.000,00 динара.

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије.

Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку биће објављена 16.05.2017. године на интернет страници Центра: www.cpn.rs.

У првој категорији за пројекте промоције науке у научним клубовима, у којој је максималан износ по пројекту 100.000,00 динара, стигло је чак 163 пријава.

У оквиру друге категорије, у коју улазе пројекти промоције науке са посетом до 10.000 грађана, пријављено је 93 пројеката. Буџет за ову категорију је 1.000.000,00 динара, а максималан износ по пројекту 200.000,00 динара.

Пројекти промоције науке са посетом од преко 10.000 грађана чине трећу категорију Јавног позива, у оквиру које је пријављно укупно 25 пројекта. Укупан буџет ове категорије је такође 1.000.000,00 динара, а максималан износ по пројекту је 500.000,00 динара.

У четврту категорију улазе идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке, са расположивим буџетом до 200.000,00 динара по експонату. У овој категорији пријављено је 16 пројеката.

Јавни позив 2017. године Центра био је отворен за сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, али и појединце у оквиру научних клубова који су могли да предложе пројекат у домену промоције и популаризације науке и технике.

Одлука о избору

Одлука о избору пројеката које ће Центар финансијски подржати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће.

Пријаву и пројектну апликацију оцењују чланови програмских комисија у складу са Правилником, оценама на скали од 1 до 5, по шест основних критеријума (пројектна идеја, програм рада, утицај пројекта, стручност пројектног тима, квалитет израде пројектне апликације и структура буџета) за пројекте категорије од 1 до 3; оценама 1 до 5, по четири основна критеријума (пројектна идеја, изводљивост, дизајн и структура предмета) за пројекте категорије 4; и оценама 1 до 5, по четири основна критеријума (начин извођења, цена извођења, рок извођења и референце) за пројекте категорије 5.

Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву за пројекте категорије од 1 до 4 биће објављена 16.05.2017. године на интернет страници Центра: www.cpn.rs.

Центар задржава право да не додели средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката или да додели износ који је мањи од траженог, у зависности од расположивих финансијских средстава буџета Центра.

Центар задржава право да не додели финансијска средства уколико није достављена ниједна пријава, односно није достављена ниједна пријава код које су испуњени услови за учешће предвиђени Правилником.

Остале активности