Завршена реализација пројекта „МИСЛИ“

Завршена реализација пројекта „МИСЛИ“

У Регионалном центру 16.12.2018. године завршена је реализација пројекта „МИСЛИ“

Пројекат „МИСЛИ“ подржан је од стране Регионалног центра по Јавном позиву Центра за промоцију науке и један је од изабраних пројеката за реализацију.

Пројекат “Мисли“ имао је за циљ развијање свести код ученика о важности повезивања теорије и праксе. Рад на пројекту упознао је ученике различитог узраста са научним методама рада кроз истраживање. Тако су ученици уз помоћ наставница хемије препознали неку појаву, самостално одредили методе којима су испитивали и пратли резултате кроз одређене лабораторијске услове и на крају урадили свој први истраживачки рад.

После радионице „Моји огледи –за моје истраживање” где су учесници радили експерименте у којима су желели да докажу своје идеје и пратили одређене параметре, бележили резултате и сакупљали опажања, почели су да пишу  свој први истраживачки рад. На овој последњој радионици, урађене научноистраживачке радове учесници су презентовали и добили дипломе за учествовање у пројекту.

Аутори и реализатори радионица на овом пројекту биле су Нена Стојановић, наставница хемије у Основној школи „Стефан Немања“, Снежана Мишић, наставница хемије у Основној школи „Вожд Карађорђе“ у Нишу, Александра Петровић и Слађана Јовић, наставнице хемије у Гимназији „Светозар Марковић“.

Остале активности