Зимска школа физике – Мућни главом

Зимска школа физике – Мућни главом

Пројекат ,,Зимска школа физике – Мућни главом“ финансиран је од стране Центра за промоцију науке Србије, кроз Јавни позив за финансирање у 2018. години, као један од седам пројеката који се реализују у Научном клубу Крагујевац

Пројекат је реализован у току зимског распуста, у периоду од 04. до 08. фебруара, 2019. године у Научном клубу Центра за образовање Крагујевац. Зимску школу похађало је 15 ученика 6,7 и 8. разреда из три крагујевачке основне школе:

  1. ОШ ,,Вук Стефановић Караџић“
  2. ОШ ,,Радоје Домановић“
  3. ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“

У оквиру овог пројекта ученици шестог, седмог и осмог разреда крагујевачких основних школа активно су учествовали у 5 раличитих радиница:

  1. израда кодираних (QR-code) нерутинских задатака у којима не постоји предвидив, добро увежбан приступ или пут до решења
  2. реализација експеримената постваљених као проблемски задатак (проналажење алгоритма, мерење, израчунавање, извештавање и дискусија)
  3. решавање Џепарди задатака
  4. реализација виртуелих лабораторијских вежби на ПхЕТ симилацијама ( “мерење”, израчунавање, извештавање и дискусија)
  5. креирање и презентација постера или е-постера научника.

Ученици су склони да рутински уче и решавају проблеме, па је уочена потреба за променом у начину подучавања код наставника и у начину размишљања/учења код ученика.

Реализацијом овог пројекта ученици су имали прилике да решавају проблемске задатаке, развијајући на тај начин критичко размишње која представља  основу научне писмености. Свака од ових радионица почињала је уводном активношћу (игре у настави). Рад у малим групама/тимовима омогућио је да се кроз сарадњу развијају тимски дух, усаглашавају ставови, а презентовњем резултата свог рада ученици су развијали вештину комуникације.

Смисленом употребом ИКТ-а при релизацији виртуелних експеримената развијали су своју дигиталну писменост. Креативност и машту ученици су испољили приликом крирања постера и осмишљавања текста за Џепарди задатаке.

На крају свих радионица ученици презентују свој рад, кроз дискусију износе ставове и врше процену свог рада.

Учесници ове интресантне школе физике, кроз све спроведене активности, спонтано су развијали кључне вештине за 21. век. Ово је такође била прилика да ученици квалитетно проведу део свог распуста,  и да уз дружење науче нешто ново и занимљиво. На тај начин испуњена су њихова очекивања, које су изнели на почетку  рада Зимске школе физике.

Ауторке и реализаторке пројекта су: Ана Марковић, професор физике у Првој крагујевачкој гимназији и Биљана Живковић, професор физике у ОШ ,,Вук Стефановић Караџић“.

Остале активности