Археолошка играоница ,,Тајне ковачког заната“

Археолошка играоница ,,Тајне ковачког заната“

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац је у току 2018. године остварио сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе Крагујевац и музејом ,,Хореум Марги-Равно“ у Ћуприји

У склопу поменуте сарадње, 29. октобра 2018. године, 50 ученика ОШ ,,Вук Стефановћ Караџић“ из Крагујевца учествовало је у програму ,,Археолошка играоница – тајне ковачког заната“ и имали су прилике да се упознају са начином на који је метал обрађиван од најстаријих времена.

Радионице су организоване у самом музеју, као и у дворишту музеја, и уз коришћење отворене ватре, мехова и ковачког алата, посетиоцима су демонстриране технике ковања и бројни начини обраде материјала.

У самом музеју су реализоване радионице дешифровања хијероглифа и обраде археолошког материјала.

Деца су на интерактиван начин  имала прилику да се упознају са археолошком праксом и вредностима, као и да се упознају са античком збирком Музеја ,,Хореум Марги – Равно“ и да посете археолошка истраживања налазишта која су у току.

Остале активности